ECONOMIE CIRCULARĂ

circular-economy

Ambalajele protejează produsele care ne plac și oferă informații despre modul lor de utilizare responsabil și în condiții de siguranță – dar ele trebuie să facă parte din economia circulară.

Promovarea circularității

Eliminarea, reducerea și – acolo unde acest lucru nu este posibil – reciclarea materialelor de ambalare, în special pentru bunurile noastre de consum, este cea mai bună modalitate de a minimiza deșeurile și efectele negative aferente asupra mediului. Scopul nostru este de a reduce la minimum cantitatea de material de ambalare pe care o folosim - fără a compromite calitatea, performanța sau siguranța produselor noastre – și de a oferi consumatorilor toate informațiile de care au nevoie pentru utilizarea în siguranță și eliminarea corespunzătoare. Cu câteva excepții, astăzi ambalajele noastre au fost dezvoltate pentru a oferi nivelul de performanță pe care consumatorii îl așteaptă, reducând în același timp utilizarea resurselor. În plus, ambalajele noastre pot fi eliminate în sistemele de colectare și reciclare existente.

În același timp, consumul de resurse poate fi redus dacă materialele sunt menținute în ciclurile economiei cât mai mult timp posibil. Drept urmare, misiunea noastră este să includem materiale din surse sustenabile și să proiectăm ambalajele astfel încât să poată fi reutilizate ca materii prime pentru produse noi, pentru a închide bucla materialelor. Dezvoltatorii noștri de ambalaje colaborează îndeaproape cu furnizorii, producătorii de materiale de ambalare, reciclatorii și procesatorii pentru a îndeplini cerințele de ambalare funcțională.

În divizia Adhesive Technologies, ne concentrăm pe soluții inovatoare care facilitează reciclarea și pe separarea materialelor pentru a face posibilă repararea, reutilizarea și recondiționarea produselor și pieselor produselor.

Henkel urmărește, de asemenea, o varietate de abordări pentru a implementa reciclarea în buclă închisă în propriile procese de producție. În acest domeniu, punem accent pe colectarea separată a tuturor fluxurilor de deșeuri reciclabile la locațiile noastre.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Strategia noastră privind ambalajele: Atenție prioritară și obiective ambițioase

La Henkel, recunoaștem responsabilitatea noastră în ceea ce privește ambalajele produselor. Suntem angajați în promovarea sustenabilității și transpunem în practică acest deziderat prin obiective ambițioase. Strategia noastră este gândită în jurul conceptului de economie circulară fiind focusată asupra includerii surselor sustenabile de aprovizionare și folosirii design-ului smart pentru închiderea buclei – în beneficiul oamenilor și al planetei.

Strategia noastră de promovare a economiei circulare pentru ambalaje este centrată în jurul a trei piloni:

1. Design inteligent al ambalajului și reducerea materialului de ambalare

Soluțiile durabile de ambalare sunt cea mai bună modalitate de a crea o economie circulară eficientă și rentabilă. Proiectarea inovatoare este esențială pentru înlocuirea materiilor prime virgine cu alternative reciclate sau regenerabile ori de câte ori este posibil, ceea ce permite utilizarea unor materiale mai durabile sau mai regenerabile. Scopul nostru este ca, până în 2025, 100% din ambalajele Henkel să aibă toate proprietățile necesare pentru a intra într-un proces de reciclare sau pentru a fi reutilizabile.

2. Utilizarea materialelor din surse durabile

Henkel lucrează constant la creșterea ponderii conținutului reciclat în ambalajele noastre. De asemenea, ne propunem să folosim ambalaje fabricate din materii prime durabile. Cele mai utilizate materiale de ambalare fabricate din materii prime regenerabile sunt hârtia și cartonul. Scopul nostru este să obținem 100% din hârtia și cartonul pe care le folosim în ambalajele noastre din materiale reciclate sau, acolo unde este necesară fibră virgină, din surse forestiere durabile certificate.

3. Închiderea buclei împreună

Colaborăm cu organizații de-a lungul lanțului valoric al ambalajelor pentru a stimula progresul în infrastructura de reciclare. Ambiția noastră în cadrul răspunderii extinse a producătorului (EPR) este de a ne asigura că nu există o eliminare nereglementată a deșeurilor de ambalaje. Pentru a atinge acest obiectiv de mediu, conducem sisteme de colectare și reciclare care susțin în mod demonstrabil infrastructurile care produc volume măsurabile de colectare și reciclare. Henkel dezvoltă și testează noi logo-uri pentru ambalarea produselor pentru a promova obiceiurile de cumpărare durabile și pentru a comunica modul de reciclare corespunzător. Logo-urile indică procentul de material reciclat sau reciclabilitatea ambalajului, iar unele ajută, de asemenea, la asigurarea faptului că ambalajul produsului este reciclat în mod corespunzător. O altă opțiune pentru prevenirea deșeurilor este reutilizarea ambalajelor.

Obiectivele referitoare la ambalaje

 • 100% din ambalajele Henkel sunt proiectate și dezvoltate pentru a optimiza reciclabilitatea sau reutilizarea până în 2025.*
 • Ne propunem reducerea plasticului virgin pe bază de fosile cu 50% până în 2025. Vom atinge acest obiectiv prin creșterea proporției de plastic reciclat la peste 30%, reducând volumul de plastic virgin.
 • Dorim să contribuim continuu la asigurarea faptului că toate deșeurile de ambalaje sunt eliminate și reciclate în mod corespunzător, împiedicând astfel pătrunderea acestora în mediu.Pentru acesta, susținem colectarea de plastic și inițiative de reciclare a plasticului. Investim în soluții inovatoare și tehnologii care sprijină îmbunătățirea infrastructurii și a informării consumatorilor pentru a impulsiona procesul de reciclare.

*Excluzând produsele ale căror ingredient sau resturi pot afecta reciclabilitatea sau pot polua sistemele de reciclare.

În plus, ne propunem ca 100% din fibrele de hârtie din ambalajele și cartonul nostru din hârtie să fie fabricate din material reciclat sau, în cazul în care este necesară o fibră virgină, să provină din fibre proaspete provenite din silvicultură certificată și durabilă. De asemenea, intenționăm să întrerupem utilizarea clorurii de polivinil (PVC) și a altor substanțe potențial nocive care sunt suspectate ca fiind dăunătoare pentru mediu și sănătate.

Contribuția noastră la circularitatea produselor industriale

Divizia Adhesive Technologies face posibilă menținerea în circulație a materialelor de înaltă calitate și transformarea deșeurilor în resurse valoroase. Prin combinarea expertizei noastre în materiale cu tehnologiile noastre inovatoare, oferim soluții care joacă un rol important în tranziția către o economie circulară și conduc la o regândire a designului și producției industriale.

Abordarea noastră privind promovarea unei economii circulare este centrată pe:

 • Reciclare
 • Dezlipire
 • Carbon regenerabil
 • Adezivi bio/ bio-based adhesives

Reducerea deșeurilor din producție

Scopul nostru este de a promova circularitatea în operațiunile noastre. În acest sens, ne străduim să reducem deșeurile din producție și să reciclăm, să reumplem sau să reutilizăm deșeurile de producție care nu pot fi prevenite și să reducem volumul de deșeuri care ajung la depozitele de deșeuri. Sprijinim acest proces prin identificarea sistematică a fluxurilor de deșeuri de producție și prin crearea de noi sisteme circulare acolo unde este posibil. Ne concentrăm pe creșterea reciclării în unitățile noastre și colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din lanțul valoric - furnizori, clienți și companii de reciclare și eliminare.

Inițiativele noastre sunt centrate în jurul a trei domenii cheie:

 • Reducerea consumului de materiale și generarea de deșeuri.
 • Reutilizarea materialelor.
 • Reciclarea materialelor.

Parteneriate de-a lungul lanțului valoric: mai puternici împreună

Eforturile noastre de atingere a obiectivelor implică colaborarea cu parteneri din diverse industrii pentru generarea de inovații în dezvoltarea ambalajelor.

 • New Plastics Economy: Inițiativa Fundației Ellen MacArthur promovează schimbul de idei si informatii între industrii și are drept obiectiv regândirea viitorului plasticului și promovarea tranziției către o economie circulară.
 • Alliance To End Plastic Waste: Henkel este membru fondator a acestei alianțe globale al cărui obiectiv îl constituie promovarea soluțiilor care pot stopa deșeurile de plastic în mediu, în special în oceane.
 • Recyclate Forum: această inițiativă dorește să atragă atenția consumatorilor în privința economiei circulare și este formată din peste 40 membri, precum retaileri, producători, companii care se ocupă cu deșeuri, producători de ambalaje și politicieni.
 • European Plastics Pact și U.S. Plastics Pact: Henkel a semnat acorduri referitoare la plastic, atât în SUA cât și în Europa. Aceste două acorduri regionale, la care Henkel s-a numărat printre primii semnatari, aduc laolaltă mediul politic și mediul de afaceri pentru a colabora în promovarea economiei circulare, în care plasticul este reutilizat la nesfârșit.
 • CEFLEX: Henkel este membru fondator CEFLEX, un consorțiu de peste 130 companii europene și organizații interesate de ambalaje flexible – care de obicei consistă din multiple straturi de folie dificil de separat – mai ușor de reciclat.

Unul dintre partenerii noștri pe calea îmbunătățirii reciclării deșeurilor și a instituirii unei economii circulare este întreprinderea socială Plastic Bank. Henkel a început parteneriatul său cu Plastic Bank în 2017, cu scopul de a reduce deșeurile de plastic din mediu și de a crea noi oportunități pentru persoanele care trăiesc în sărăcie.. În 2019, am extins acest parteneriat cu încă cinci ani pentru a sprijini angajamentul Plastic Bank de a stabili și dezvolta infrastructura locală de reciclare în Egipt. Începând cu 2023, existau 24 de centre de colectare care funcționau în jurul Cairo, de-a lungul râului Nil și în hotspoturile de vacanță de la Marea Roșie.