REGENERATIVE PLANET

Un câmp de lavandă

Urmărim transformarea ecologică a modelului nostru de afaceri. Pentru a atinge această ambiție, intenționăm să ne transformăm procesele, produsele și modul de utilizare al materiilor prime pentru un viitor eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutru din punctul de vedere al climei. Ne concentrăm asupra măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice, asupra unei economii circulare funcționale și asupra protecției naturii și biodiversității.

Climă

Devenim o afacere neutră din punct de vedere climatic prin decarbonizarea operațiunilor și a materiilor prime.

Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările globale majore ale timpurilor noastre. Ne-am angajat să atingem obiectivul de 1,5 grade al Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Luăm în considerare schimbările climatice și impactul acestora ca parte a sustenabilității noastre și a gestionării riscurilor de-a lungul întregului lanț valoric.

Având în vedere necesitatea de a reduce emisiile și amprenta de carbon, urmărim să avem unități de producție climate-positive până în 2030. În plus, vom urma calea net-zero pentru emisiile noastre, de-a lungul lanțului valoric.

Circularitate

Promovăm circularitatea prin produsele, ambalajele și tehnologiile noastre.

Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse naturale finite și dezvoltarea unei economii circulare sunt abordări-cheie pentru crearea de valoare durabilă și protejarea climei.

La Henkel, ne recunoaștem responsabilitatea legată de ambalaje. Ne-am angajat să promovăm sustenabilitatea și să realizăm acest angajament printr-un set de obiective ambițioase. Strategia noastră este construită în jurul conceptului de economie circulară și se concentrează pe includerea materialelor din surse durabile și pe utilizarea unui design inteligent al ambalajelor pentru închiderea buclei. Colaborăm cu organizații din cadrul lanțului valoric al ambalajelor pentru a stimula progresul în infrastructura de reciclare.

Natură

Protejăm și ajutăm la refacerea biodiversității, cu accent pe păduri, terenuri și apă, și asigurăm administrarea responsabilă a resurselor.

Creșterea consumului și a deficitului de resurse din cauza creșterii populației globale și a activității economice accelerate exercită din ce în ce mai multă presiune asupra ecosistemelor. Efectele negative sunt deja resimțite: potrivit unui raport publicat de IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), activitățile umane amenință cu dispariția aproape 1 milion de specii.

Conservarea diversității speciilor și a biodiversității este importantă pentru Henkel, deoarece ecosistemele intacte și biodiversitatea solului sunt esențiale pentru o agricultură durabilă și utilizarea materiilor prime în producție. Strategia noastră de sustenabilitate vizează protejarea și refacerea biodiversității, cu un accent deosebit pe păduri, terenuri și apă. Pe lângă respectarea acestor principii în locațiile noastre, promovăm, de asemenea, gestionarea responsabilă a materiilor prime și utilizarea factorilor de producție regenerabili și ingrediente pe bază de materii prime regenerabile.