Trusted Partner

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Așa cum se reflectă în valorile companiei, ne angajăm să fim lideri în sustenabilitate. În această calitate, ne propunem să fim pionieri cu noi soluții pentru dezvoltare durabilă și să ne desfășurăm cu succes activitatea în mod responsabil.

Performanța

Oferim în mod fiabil cea mai bună performanță a produselor și siguranță chimică, ca fundamente ale succesului nostru în afaceri.

Diviziile noastre – Consumer Brands and Adhesive Technologies  – sunt responsabile pentru adaptarea strategiei noastre de sustenabilitate la nevoile lor operaționale. De asemenea, acestea lucrează la produse durabile și la tehnologiile viitorului. Atingerea noilor noastre obiective ambițioase înseamnă integrarea sustenabilității în strategiile noastre viitoare.

Scopul nostru este de a transforma compania și portofoliul nostru în mod durabil, astfel încât să putem sta alături de părțile interesate ca un partener de încredere. Ne străduim să ne asigurăm că fiecare produs nou contribuie la sustenabilitate. De asemenea, intenționăm să oferim clienților și consumatorilor noștri un profil sustenabil complet al produselor noastre până în 2025. 

Scopul nostru este de a oferi soluții, produse și servicii din ce în ce mai bune, care au, de asemenea, un impact pozitiv asupra mediului și societății.

Transparență

Integrăm sustenabilitatea în zona de business governance prin raportare transparentă, informare și implicare.

Implementarea strategiei noastre de sustenabilitate se bazează pe coduri și standarde uniforme la nivel global, sisteme de management integrat și o structură organizațională cu responsabilități clar definite. 
În cadrul Henkel, procesele eficiente contribuie, de asemenea, la protecția mediului și la sănătatea și securitatea la locul de muncă, în plus, reducând  consumul de resurse și costurile. Folosim o varietate de metode și instrumente pentru a evalua și gestiona sustenabilitatea companiei și pentru a măsura progresul pe care îl facem în direcția atingerii obiectivelor noastre de-a lungul lanțului valoric. 

Indicatorii pe care îi înregistrăm în întreaga companie oferă transparență, ajutându-ne în același timp să identificăm potențialele îmbunătățiri, să gestionăm activitățile și să monitorizăm realizările.

Ne angajăm în dialog cu liderii de opinie, experții, mediul academic, agențiile internaționale de rating și analiști. Colaborăm de mulți ani cu analiștii de sustenabilitate și instituțiile profesionale care evaluează în mod regulat modul în care companiile gestionează aspectele economice, de mediu și sociale ale activităților lor. 

Salutăm aceste evaluări externe ale performanței noastre în materie de sustenabilitate, deoarece acestea conduc la o mai mare transparență și ne arată cum este evaluată performanța noastră. De asemenea, luăm în considerare criterii de evaluare a diferitelor ratinguri financiare, orientate spre durabilitate și orientările Global Reporting Initiative și explorăm modalități de consolidare a transparenței în ceea ce privește raportarea și guvernanța ESG, precum și trasabilitatea mărfurilor-cheie.

Transparență și trasabilitate 100 % pentru uleiul de palmier și sâmburi de palmier până în 2025.

Din experiența noastră am învățat că este nevoie de o optimizare suplimentară în ceea ce privește transparența și trasabilitatea, în special pentru derivatele pe bază de ulei de sâmburi de palmier, iar inițiativele intersectoriale sunt absolut necesare pentru verificarea realizării obiectivului de "zero defrișări nete".

Evaluări externe ale sustenabilității 

Evaluarea și recunoașterea din partea experților independenți în materie de sustenabilitate sporesc transparența și oferă feedback important cu privire la eficiența cu care punem în aplicare strategia noastră de sustenabilitate.

Colaborare

Scalăm impactul sustenabilității împreună cu partenerii noștri și promovăm practici responsabile în domeniul „supply chain”.

Așteptările privind responsabilitatea socială și de mediu se schimbă tot timpul. De aceea, companiile se bazează pe un dialog deschis cu comunitățile, furnizorii, clienții și multe alte părți interesate pentru a se asigura că oferă soluții la provocările care contează cel mai mult. Înțelegerea cerințelor sociale pe care le au părțile interesate (de toate tipurile) de la compania noastră reprezintă o componentă-cheie a managementului sustenabil

100% Responsible Sourcing/ Furnizare responsabilă

Abordarea noastră în zona aprovizionării responsabile se concentrează pe aspectele legate de sustenabilitate de-a lungul lanțurilor noastre de aprovizionare, în beneficiul oamenilor și al planetei cu scopul de a stimula schimbarea transformațională împreună cu partenerii nostri. Dialogul intens și cooperarea strânsă cu furnizorii noștri sunt esențiale pentru implementarea unor practici și procese sustenabile. În urmă cu peste un deceniu, am stabilit un cadru pentru achiziții durabile în lanțurile de aprovizionare ale industriei chimice, bazat pe cooperare, încredere și responsabilitate.

Ambiția noastră este să ne angajăm să obținem 100% Furnizare responsabilă (responsible sourcing) împreună cu partenerii noștri, pornind de la o abordare fundamentală comună. Suntem convinși că putem stabili practici de achiziții durabile numai dacă fiecare factor de decizie din lanțurile de aprovizionare globale acționează în spiritul sustenabilității. Acest lucru necesită o recunoaștere fundamentală a acestei responsabilități, adoptarea atitudinii corecte, împreună cu dobândirea de abilități și cunoștințe în domeniu.