Trusted Partner

Ne bazăm pe cultura noastră orientată spre valoare și pe expertiza noastră științifică și tehnologică pentru a ne consolida performanța, menținându-ne în același timp integritatea. Oferim clienților și consumatorilor noștri soluții sigure și de cea mai bună calitate pentru produse și tehnologii. Integrăm sustenabilitatea în portofoliul nostru și în procesele noastre și oferim părților interesate rapoarte transparente cu privire la acest lucru.

Performanța

Oferim cea mai bună performanță a produselor și soluțiilor noastre, plus siguranță din punct de vedere chimic pentru clienții și consumatorii noștri. 

Diviziile noastre – Henkel Consumer Brands and Henkel Adhesive Technologies  – sunt responsabile pentru adaptarea strategiei noastre de sustenabilitate la nevoile lor operaționale. De asemenea, acestea lucrează la produse durabile și la tehnologiile viitorului. Atingerea noilor noastre obiective ambițioase înseamnă integrarea sustenabilității în strategiile noastre viitoare.

Scopul nostru este de a transforma compania și portofoliul nostru în mod durabil, astfel încât să putem sta alături de părțile interesate ca un partener de încredere. Ne străduim să ne asigurăm că fiecare produs nou contribuie la sustenabilitate. De asemenea, intenționăm să oferim clienților și consumatorilor noștri un profil sustenabil complet al produselor noastre până în 2025. 

Scopul nostru este de a oferi soluții, produse și servicii din ce în ce mai bune, care au, de asemenea, un impact pozitiv asupra mediului și societății.

Transparență

Integrăm sustenabilitatea în aspectele „governance” și „compliance”, în procesele și politicile noastre și ne implicăm permanent în domeniu, comunicând și raportând regulat progresele făcute. 

Implementarea strategiei noastre de sustenabilitate se bazează pe coduri și standarde uniforme la nivel global, sisteme de management integrat și o structură organizațională cu responsabilități clar definite. 
În cadrul Henkel, procesele eficiente contribuie, de asemenea, la protecția mediului și la sănătatea și securitatea la locul de muncă, în plus, reducând  consumul de resurse și costurile. Folosim o varietate de metode și instrumente pentru a evalua și gestiona sustenabilitatea companiei și pentru a măsura progresul pe care îl facem în direcția atingerii obiectivelor noastre de-a lungul lanțului valoric. 

Indicatorii pe care îi înregistrăm în întreaga companie oferă transparență, ajutându-ne în același timp să identificăm potențialele îmbunătățiri, să gestionăm activitățile și să monitorizăm realizările.

Ne angajăm în dialog cu liderii de opinie, experții, mediul academic, agențiile internaționale de rating și analiști. Colaborăm de mulți ani cu analiștii de sustenabilitate și instituțiile profesionale care evaluează în mod regulat modul în care companiile gestionează aspectele economice, de mediu și sociale ale activităților lor. 

Salutăm aceste evaluări externe ale performanței noastre în materie de sustenabilitate, deoarece acestea conduc la o mai mare transparență și ne arată cum este evaluată performanța noastră. De asemenea, luăm în considerare criterii de evaluare a diferitelor ratinguri financiare, orientate spre durabilitate și orientările Global Reporting Initiative și explorăm modalități de consolidare a transparenței în ceea ce privește raportarea și guvernanța ESG, precum și trasabilitatea mărfurilor-cheie.

Transparență și trasabilitate 100 % pentru uleiul de palmier și sâmburi de palmier până în 2025.

Din experiența noastră am învățat că este nevoie de o optimizare suplimentară în ceea ce privește transparența și trasabilitatea, în special pentru derivatele pe bază de ulei de sâmburi de palmier, iar inițiativele intersectoriale sunt absolut necesare pentru verificarea realizării obiectivului de "zero defrișări nete".

Evaluări externe ale sustenabilității 

Evaluarea și recunoașterea din partea experților independenți în materie de sustenabilitate sporesc transparența și oferă feedback important cu privire la eficiența cu care punem în aplicare strategia noastră de sustenabilitate.

Colaborare

Scalăm impactul sustenabilității împreună cu partenerii noștri și promovăm practici responsabile în domeniul „supply chain”.

Așteptările privind responsabilitatea socială și de mediu se schimbă tot timpul. De aceea, companiile se bazează pe un dialog deschis cu comunitățile, furnizorii, clienții și multe alte părți interesate pentru a se asigura că oferă soluții la provocările care contează cel mai mult. Înțelegerea cerințelor sociale pe care le au părțile interesate (de toate tipurile) de la compania noastră reprezintă o componentă-cheie a managementului sustenabil

100% Responsible Sourcing/ Furnizare responsabilă

Abordarea noastră în zona aprovizionării responsabile se concentrează pe aspectele legate de sustenabilitate de-a lungul lanțurilor noastre de aprovizionare, în beneficiul oamenilor și al planetei. Dialogul intens și cooperarea strânsă cu furnizorii noștri sunt esențiale pentru implementarea unor practici și procese sustenabile. Ambiția noastră este să ne angajăm să obținem 100% Furnizare responsabilă împreună cu partenerii noștri, pornind de la o abordare fundamentală comună.