GUVERNANȚĂ ȘI CONFORMITATE

Compania Henkel este ferm angajată în guvernanța și conformitatea corporativă atât la nivel local, cât și la nivel global. Procesele de management responsabile, respectarea multor cerințe legale diferite și diversitatea culturală reprezinta baza succesului pe piețele noastre internaționale.

În calitate de companie care se străduiește să funcționeze etic în toate activitățile noastre, imaginea și reputația noastră sunt inseparabile de conduita adecvată a fiecăruia dintre angajații săi. Angajații Henkel trebuie să respecte legile și standardele, să evite conflictele de interese și să arate considerație și apreciere pentru obiceiurile, tradițiile și comportamentele sociale locale ale diferitelor țări și culturi în care Henkel își desfășoară activitatea. Henkel nu acceptă compromisuri etice. Comportamentul necorespunzător nu este niciodată în interesul Henkel, iar încălcările nu sunt tolerate. Conformitatea este o componentă integrantă a proceselor de afaceri Henkel.

Consiliul de administrație poartă responsabilitatea generală pentru organizația de conformitate. Organizația de conformitate Henkel asigură conformitatea globală cu legile și standardele interne. Sub îndrumarea celor responsabili la nivel global “General Counsel & Chief Compliance Officer (CCO),” Henkel a instituit Organizația de conformitate la nivel de grup cu un hub central - Corporate Compliance Office- impreuna cu Reprezentanți de Conformitate la nvel local si regional. CCO este susținut de Comitetul de Conformitate si Risc CRC) și de diverși membri ai funcțiunilor și diviziilor Henkel. Diferitele sarcini și responsabilități sunt clar definite.

Contact Corporate Compliance

Ioana Ionescu
Alexandra Maciuca
Contact us! Descarca Carte de Vizita

Organizația de conformitate cționează pe cele trei niveluri: "Prevenire", "Detecție" și "Reacție". Gestionează activitățile de conformitate la nivel de grup, coordonează cursurile de instruire, supraveghează îndeplinirea reglementărilor interne și externe și sprijină dezvoltarea și implementarea standardelor interne obligatorii la nivel global.

Subiectele legate de conformitate sunt raportate, discutate și verificate în mod regulat cu Consiliul de administrație,  Comitetul de audit al Consiliului de supraveghere, Comitetul acționarilor și multe alte organisme la nivel corporativ și local.
 

Informații suplimentare

DMS_Description_Henkel.pdfPreviewImage

Sistemul de management al protecției datelor cu caracter personal

Henkel acordă o importanță deosebită prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale și existenței unui sistem de gestionare a protecției datelor pentru a asigura respectarea acestui obiectiv. Sistemul nostru de management al protecției datelor pentru Europa a fost auditat de auditori externi în 2019 pe baza standardului de audit IDW PS 980 și ținând seama în mod corespunzător de IDW PH 9860.1, în ceea ce privește adecvarea, implementarea și eficacitatea acestuia. Henkel este una dintre primele corporații germane care au trecut cu succes acest audit special, după intrarea în vigoare a Regulamentului general al UE privind protecția datelor.

Compliance management system-en-COM.pdfPreviewImage (2)

Sistemul de Management al Conformității

Cultura conformității la Henkel implică monitorizarea și îmbunătățirea continuă a procesului de conformitate. Sistemul nostru global de management al conformității a fost, din nou, auditat de catre auditori externi în 2022, pe baza standardului de asigurare IDW PS 980 și ținând seama în mod corespunzător de ISO 37301, în ceea ce privește adecvarea, implementarea și eficacitatea proceselor globale de conformitate în domeniile dreptului concurenței și anticorupției. Henkel a trecut, în mod repetat și cu success, acest audit special.