CADRUL STRATEGIC

La Henkel, ne construim viitorul ghidați fiind de cadrul nostru strategic pe termen lung, susținut de țelul (our purpose) și de valorile noastre.

Acest cadru ne va ajuta să fim câștigători ai decadei 20 pentru Henkel, având o orientare clară către creștere în acord cu țelul nostru. Aceasta înseamnă să creăm valoare superioară pentru clienți și consumatori, să creștem mai mult decât piețele pe care activăm, să ne întărim rolul  de lider în domeniul sustenabilității și să le oferim angajaților noștri oportunități de creștere profesională și personală, prin tot ceea ce întreprind ca parte a echipei Henkel.

Cele mai importante elemente ale cadrului nostru strategic sunt reprezentate de portofoliul de mărci de succes, avansul nostru în domeniile inovații, sustenabilitate și digitalizare, alături de modelele noastre operaționale, pregătite pentru viitor, toate acestea bazate pe o temelie solidă – o cultură ce încurajează colaborarea și implicarea întregii echipe.

Shaping our Future - Thumbnail

WIN THE 20s THROUGH
PURPOSE­FUL GROWTH

Construim cu rigurozitate un portofoliu de mărci de succes

Un element-cheie al direcției noastre strategice viitoare este gestionarea activă a portofoliului. Am identificat mărci și categorii cu un volum total al vânzărilor de peste un miliard de euro, în principal în zona B2C, din care o mare parte au fost deja vândute sau oprite odată cu introducerea agendei noastre de crestere cu scop/ Purposeful Growth. În plus, M&A va rămâne o parte integrantă a strategiei Henkel. Criteriile-cheie pentru achiziții sunt disponibilitatea, potrivirea strategică și atractivitatea financiară a potențialelor obiective. 

Vom folosi poziția noastră financiară puternică pentru a urmări achiziții cu impact ridicat. În timp ce pentru divizia Adezivi Tehnologii ne propunem să ne extindem, prin achiziții, poziția de lider tehnologic, în zona B2C ne vom concentra asupra pozițiilor de lider de țară și categorie, precum și pe "pete albe" și noi modele de afaceri.

Accelerarea inovațiilor de impact prin creșterea investițiilor

Ne propunem să accelerăm și să creștem impactul inovațiilor, prin creșterea investițiilor. Aceasta presupune o abordare îmbunătățită a inovării, de exemplu, prin extinderea utilizării instrumentelor digitale și informațiilor online pentru a avea informații mai rapide și mai cuprinzătoare despre piață. Procesul de luare a deciziilor va avea loc și mai aproape de piețe, vom continua să punem accentul pe “open innovations” și “crowdsourcing”, vom căuta să scalăm, în mod agil și vom continua să investim în incubatoare de idei și centre de inovare. Acest lucru permite dezvoltarea unor inovații de impact în ambele divizii. Inovațiile și mărcile vor fi sprijinite prin investiții consecvente în categorii și regiuni. Astfel, Henkel și-a sporit semnificativ investițiile în promovare, online/ digital și IT.

Încurajarea eforturilor în domeniul sustenabilității, un domeniu cu istoric bogat și obiective ambițioase

Pornind de la expertiza și palmaresul bogat al companiei în acest domeniu și de la progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale sustenabile pentru 2020 și ulterior, ne propunem să consolidăm sustenabilitatea ca un domeniu competitiv-cheie. Am definit următoarele obiective majore pentru trei zone strategice, extrem de relevante pentru consumatori, clienți, parteneri și societate în general: Pe calea de a deveni “climate-positive” în ceea ce privește operațiunile noastre până în 2030, plănuim să reducem amprenta de carbon din producție cu 65% și să salvăm 100 milioane tone CO2 împreună cu consumatorii, clienții și furnizorii noștri până în 2025, comparativ cu anul de bază 2010. De asemenea, plănuim să achiziționăm 100 % din electricitatea necesară din surse regenerabile până în 2030. Promovăm economia circulară și zero deșeuri din plastic în natură, ne-am stabilit obiective ambițioase în ceea ce privește ambalajele pentru 2025: 100% ambalaje Henkel reciclabile sau reutilizabile și vrem să reducem plasticul virgin pe bază de fosile din ambalajele produselor noastre B2C cu 50%. De asemenea, ne propunem să creștem impactul nostru social asupra comunității - prin 100 % responsible sourcing, implicarea a peste 50,000 angajați în proiecte sociale și oferirea de sprijin pentru îmbunătățirea a 30 milioane vieți, la nivel global, până în 2030. Sustenabilitatea va fi puternic acorată în toate activitățile companiei. Prin plasarea sustenabilității drept pilon-cheie al strategiei de inovare, divizia Consumer își va dezvolta portofoliul de produse acordând o mare atenție soluțiilor sustenabile de ambalare și lansării de branduri cu scop/ purpose. Divizia Adhesive Technologies va continua să se concentreze asupra potențialului produselor și tehnologiilor care stabilesc noi standarde pentru industriile cărora li se adresează.

Digital - valoare adăugată pentru clienți și consumatori

Privind înainte, dorim să transformăm tot de ține de zona Digital în valoare adăugată pentru clienți și consumatori. Ne propunem să generăm angajament 1:1 (engagement) și vânzări online în zona B2C prin extinderea platformelor digitale existente sau crearea altora noi, pentru interacțiunea directă cu consumatorii. End-to-end customer-centric digitalization în zona B2B va genera noi oportunități de business și va ajuta la digitalizarea experienței clienților de-a lungul tuturor punctelor de contact. În plus, vom continua procesul de integrare a datelor end-to-end. Acest fapt va ajuta compania să genereze, de exemplu, inovații folosind inteligența artificială și soluții personalizate. Vom investi în talent digital (data scientists, ingineri cu capabilități viitoare și expertiză tehnologică și industrială). Și ne vom concentra eforturile către încurajarea digital business focus și a eficienței. Am reorganizat structura noastră organizatorică digitală, denumită acum “Digital Business", iar de la sfârșitul anului 2019, echipele Digital and IT, din toată organizația, raportează către CDIO (Chief Digital and Information Officer), care la rândul său raportează direct CEO-ului companiei. 

Noua structură “Digital Business” are două secțiuni: prima, “Business Technology,” se concentrează asupra eficienței de-a lungul lanțului valoric prin optimizarea continuă a proceselor de business și a sistemelor IT. A doua, “Henkel Digital”, este orientată către inovații de produs/ piețe (market-oriented incubation). Sub această umbrelă plănuim deschiderea de innovation hubs în Berlin, Silicon Valley și Asia.

1 Excluzând adezivii, acolo unde resturile de produs pot afecta reciclabilitatea acestora sau pot determina poluarea sistemelor de reciclare.

Modele operaționale - lean, rapide și simple

Ne actualizăm modelele operaționale pentru a fi lean, rapide și simple dar și pentru a îmbunătăți continuu competitivitatea proceselor și structurilor noastre. Vrem să ne intensificăm eforturile pentru identificarea de noi modele de business, pentru a ne apropia cât mai mult de clienți & consumatori și pentru eficientizarea procesului decizional și sporirea eficienței generale.

Cultura noastra organizațională încurajează colaborarea și implicarea întregii echipe

O cultură puternică, valori comune și un cadru organizațional ce încurajează colaborarea ca o singură echipă – acestea reprezintă premisele succesului Henkel. Ca un prim pas, am lansat în 2019 - Leadership Commitments, pentru toți angajații. Ne dorim să accelerăm acest demers cultural și, pornind de la Leadership Commitments, să extindem colaborarea și implicarea angajaților, să îi pregătim pentru viitor și să le oferim posibilități de creștere și dezvoltare.