Regenerative Planet

Urmărim transformarea ecologică a modelului nostru de afaceri. Pentru a atinge această ambiție, intenționăm să ne transformăm procesele, produsele și modul de utilizare al materiilor prime pentru un viitor eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutru din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Ne concentrăm asupra măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice, asupra unei economii circulare funcționale și asupra protecției naturii și biodiversității.

Climă

Reducerea amprentei de carbon a operațiunilor noastre și a materiilor prime pe drumul către un business neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările globale majore ale timpurilor noastre. Ne-am angajat să atingem obiectivul de 1,5 grade al Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Luăm în considerare schimbările climatice și impactul acestora ca parte a sustenabilității noastre și a gestionării riscurilor de-a lungul întregului lanț valoric.

Având în vedere necesitatea de a reduce emisiile și amprenta de carbon, urmărim să avem unități de producție climate-positive până în 2030. În plus, vom urma calea net-zero pentru emisiile noastre, de-a lungul lanțului valoric.

Circularitate

Promovăm circularitatea în operațiunile noastre, în produsele și ambalajele noastre și prin soluțiile industriale pe care le oferim clienților noștri.

Decuplarea creșterii economice de consumul de resurse naturale finite și dezvoltarea unei economii circulare sunt abordări-cheie pentru crearea de valoare durabilă.

La Henkel, ne recunoaștem responsabilitatea legată de ambalaje. Strategia noastră este construită în jurul conceptului de economie circulară și se concentrează pe includerea materialelor din surse durabile și pe utilizarea unui design inteligent pentru a închide bucla – în beneficiul oamenilor și al planetei.

Henkel urmărește, de asemenea, o varietate de abordări pentru a implementa reciclarea în buclă închisă în propriile procese de producție. În acest domeniu, punem accent pe gestionarea eficientă a deșeurilor în locațiile noastre.

Natură

Protejăm și ajutăm la refacerea biodiversității, cu accent pe păduri, terenuri și apă, prin folosirea mai multor ingrediente regenerative și prin administrarea responsabilă a resurselor.

Creșterea consumului și a deficitului de resurse din cauza creșterii populației globale și a activității economice accelerate exercită din ce în ce mai multă presiune asupra ecosistemelor. Efectele negative sunt deja resimțite: potrivit unui raport publicat de IPBES, activitățile umane amenință cu dispariția aproape 1 milion de specii.

Conservarea diversității speciilor și a biodiversității este importantă pentru Henkel, deoarece ecosistemele intacte și biodiversitatea solului sunt esențiale pentru o agricultură durabilă și utilizarea materiilor prime în producție. 
Strategia noastră de sustenabilitate vizează protejarea și refacerea biodiversității, cu un accent deosebit pe păduri, terenuri și apă. Pe lângă respectarea acestor principii în locațiile noastre, promovăm, de asemenea, gestionarea responsabilă a materiilor prime și utilizarea factorilor de producție regenerabili.

Utilizarea responsabilă a apei ca resursă importantă

Resursele de apă ale Pământului sunt distribuite inegal și sunt amenințate de schimbările climatice, precum și de creșterea poluării și a utilizării excesive. Recunoaștem importanța utilizării responsabile a acestei resurse, în special deoarece ecosistemele acvatice sănătoase sunt esențiale pentru protejarea biodiversității. Apa joacă un rol important de-a lungul lanțului nostru valoric. Folosim apa pentru procesele noastre de producție și ca ingredient pentru produsele noastre, iar multe dintre produsele noastre necesită, de asemenea, apă în faza de utilizare.

Din acest motiv, reducerea utilizării apei în timpul producției și utilizării produselor noastre este un obiectiv important pentru noi. Ne-am propus să folosim cu 35% mai puțină apă pe tonă de produs până în 2025, comparativ cu anul de bază 2010. În plus, ne propunem să realizăm utilizarea circulară a apei în principalele unități de producție până în 2030.