Strategie

Strategia noastră de sustenabilitate reflectă angajamentul companiei pentru “Purposeful Growth”. Ne angajăm să cream mai multă valoare pentru grupurile interesate, dezvoltând afacerea noastră către succes în mod responsabil, pornind de la premisa asumării rolului de lider în domeniul sustenabilității.

Transformational impact for the good of generations

La Henkel, vedem sustenabilitatea ca pe un efort constant și susținut de a realiza progrese în ceea ce privește temele de interes actuale și de a învăța în permanență despre noi probleme, pe baza cunoștințelor științifice. Schimbările climatice globale reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în prezent, necesitând acțiuni urgente și ambițioase. De asemenea, este esențial să se protejeze și să se regenereze sistemele de susținere a vieții, cum ar fi pădurile, apa și biodiversitatea, pentru generațiile prezente și viitoare. În același timp, asistăm la o accentuare a dezechilibrelor sociale la nivel global. Și în acest proces, recunoaștem rolul unor companii precum Henkel pentru a produce schimbări pozitive.

Responsabilitate pentru oameni, planetă și societate

Strategia noastră derivă din scopul nostru: “Pioneers at heart for the good of generations”.  Cu mentalitatea noastră de pionieri, cunoștințele noastre, produsele și tehnologiile noastre, dorim să îmbogățim și să îmbunătățim viața a miliarde de oameni în fiecare zi și să modelăm un viitor viabil pentru generațiile următoare. 

Practicile de afaceri sustenabile au fost parte integrantă a culturii companiei noastre de zeci de ani și sunt, de asemenea, un element central al viziunii noastre asupra viitorului. Dorim să impulsionăm în mod activ transformarea către o economie și o societate durabile, să contribuim la protejarea și regenerarea naturii, să contribuim la comunități puternice și să consolidăm încrederea părților interesate.
Bazându-ne pe strategia noastră anterioară, am formulat în 2021 noi ambiții pe termen lung (“2030+ Sustainability Ambition Framework), grupate în trei domenii:

Our 2030+ Sustainability Ambition Framework

Noua noastră strategie de sustenabilitate se concentrează pe punerea în aplicare a ambițiilor noastre prin măsuri și proiecte concrete pentru a realiza progrese reale. Cu ajutorul 2030+ Sustainability Ambition Framework, am dezvoltat noi ambiții pe termen lung pentru a continua să generăm progres, grupate în trei domenii: Regenerative Planet, Thriving Communities, Trusted Partner.

Key ambitions 2030+

Pârghiile noastre pentru schimbare

De asemenea, am definit modul în care ne propunem să facem progrese de-a lungul lanțului nostru valoric prin definirea a trei pârghii-cheie pentru a realiza schimbări sistemice:

  • Produsele și tehnologiile se află în centrul a tot ceea ce facem. Creăm mai multă valoare pentru clienții și consumatorii noștri, inovând în mod constant pentru a oferi performanțe mai bune, cu o amprentă ecologică redusă.
  • Oamenii sunt punctul central pentru afacerea noastră și activitățile noastre legate de sustenabilitate. Aceasta include angajații noștri, care contribuie la dezvoltarea durabilă – prin expertiza lor în munca de zi cu zi și în viața lor privată. De asemenea, include oamenii din lanțul nostru de aprovizionare, clienții și consumatorii noștri, vecinii noștri, acționarii noștri și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.
  • Parteneriatele joacă un rol decisiv pentru aplicarea sustenabilității în lanțul nostru valoric și în afara acestuia. Ne ajutăm clienții și consumatorii să își reducă amprenta ecologică și să utilizeze resursele în mod responsabil. Lucrăm împreună cu furnizorii noștri pentru a promova practici durabile și respectarea drepturilor omului și cooperăm cu partenerii pentru a face schimb de cunoștințe și pentru a promova, împreună, soluții sistemice și de impact.

Identificarea subiectelor relevante

Pentru a determina și clasifica subiectele relevante pentru activitățile noastre și rapoartele companiei, ne angajăm într-un proces continuu de înregistrare și evaluare a provocărilor și oportunităților de dezvoltare durabilă folosind diverse instrumente. Evaluăm importanța subiectelor pentru companie, mediu și societate, precum și pentru părțile interesate. Rezultatele acestui proces pot fi defalcate în cele trei dimensiuni Regenerative Planet, Thriving Communities, Trusted Partner, fiecare cu trei teme pe care le-am identificat într-o analiză a materialității. În aceste nouă domenii tematice, ne dorim să stimulăm dezvoltarea durabilă în întreaga lume, de-a lungul lanțului valoric.