STRATEGIE

Două persoane care lucrează împreună

Strategia noastră de sustenabilitate reflectă angajamentul companiei pentru “Purposeful Growth”. Ne-am angajat să stimulăm schimbarea transformațională prin crearea unei valori mai mari pentru toate părțile interesate, prin dezvoltarea cu succes a afacerii noastre și prin acțiuni durabile în beneficiul generațiilor actuale și viitoare.

Transformational impact for the good of generations

La Henkel, vedem sustenabilitatea ca pe un efort constant și susținut de a realiza progrese în ceea ce privește temele de interes actuale și de a învăța în permanență despre noi probleme, pe baza cunoștințelor științifice. Schimbările climatice globale reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în prezent, necesitând acțiuni urgente și ambițioase. De asemenea, este esențial să se protejeze și să se regenereze resursele și sistemele de susținere a vieții, cum ar fi pădurile, apa și biodiversitatea, pentru generațiile prezente și viitoare, În același timp, asistăm la o accentuare a dezechilibrelor sociale la nivel global care, la rândul său, pune în pericol drepturile omului și baza coexistenței sociale. Și în acest proces, recunoaștem rolul unor companii precum Henkel pentru a produce schimbări pozitive.

Responsabilitate pentru oameni, planetă și societate

Strategia noastră derivă din scopul nostru: “Pioneers at heart for the good of generations”.  Cu mentalitatea noastră de pionieri, cunoștințele noastre, produsele și tehnologiile noastre, dorim să îmbogățim și să îmbunătățim viața oamenilor în fiecare zi și să modelăm un viitor viabil pentru generațiile următoare. Împreună cu inovația și digitalizarea, sustenabilitatea formează nucleul strategiei noastre de creștere cu scop / Purposeful Growth.

Ne vom baza pe punctele noastre forte specifice, cum ar fi inovațiile diviziilor noastre, cunoștințele angajaților noștri, precum și diverse puncte de contact ale produselor și tehnologiilor noastre cu clienții și consumatorii. Intenționăm să lucrăm cu alții pentru a genera schimbări fundamentale.

În 2022, am publicat noul nostru cadrul strategic  pentru 2030+ denumit “2030+ Sustainability Ambition”, conectat cu aspirația de a obține un "Impact transformational pentru binele generațiilor"/ Transformational Impact for the Good of Generations”.. Această măsură include cele trei dimensiuni ale ESG (în viziunea noastră despre sustenabilitate), definite ca domeniile noastre de interes:

Our 2030+ Sustainability Ambition Framework

Strategia noastră de sustenabilitate se concentrează pe punerea în aplicare a ambițiilor noastre prin măsuri și proiecte concrete pentru a realiza progrese reale. Cu ajutorul cadrului nostru strategic 2030+ Sustainability Ambition, am dezvoltat noi ambiții pe termen lung pentru a continua să generăm progres, grupate în trei domenii: Regenerative Planet, Thriving Communities, Trusted Partner și se leagă de aspirația noastră de a avea un "Impact transformational pentru binele generațiilor"/ “Transformational Impact for the Good of Generations”.

Key ambitions 2030+

2030+ Sustainability Ambition Framework se referă la ambițiile noastre pe termen lung în cele trei domenii-cheie “Regenerative Planet”, “Thriving Communities” și “Trusted Partner”.

Pârghiile noastre pentru schimbare

Recunoaștem că ne putem atinge ambiția de schimbare transformațională doar gândind sistemic și colaborând cu partenerii noștri de-a lungul lanțului valoric și nu numai. Astfel, am definit și, trei pârghii centrale care ne vor ajuta să realizăm și să extindem impactul dorit:

  • Produsele și tehnologiile se află în centrul a tot ceea ce facem. Creăm mai multă valoare pentru clienții și consumatorii noștri, inovând în mod constant pentru a oferi performanțe mai bune, cu o amprentă ecologică redusă.
  • Oamenii sunt punctul central pentru afacerea noastră și activitățile noastre legate de sustenabilitate. Angajații noștri contribuie la dezvoltarea durabilă prin implicarea lor. Furnizorii, acționarii, clienții și consumatorii noștri și vecinii noștri joacă un rol important în realizarea schimbărilor, împreună.
  • Parteneriatele sunt decisive pentru punerea în aplicare și scalarea progreselor durabile. Împărtășim cunoștințe și promovăm soluții sistemice lucrând împreună cu partenerii noștri de-a lungul lanțului valoric, precum și cu experți, universități, societatea civilă și alte companii.