RESPONSIBLE SOURCING

Lanțul de furnizare-aprovizionare (supply chain) al unei companii reprezintă o resursă extrem de importantă – colaborarea între companii, în fiecare etapă a lanțului, poate oferi oportunități de minimizare a impactului total asupra mediului și de maximizare a impactuuil social total. La Henkel, lanțul nostru global include parteneri din peste 120 țări. Împreună, vrem să generăm progres către 100% furnizare responsabilă (responsible sourcing).

Facilitând o creștere cu scop prin furnizare responsabilă

Cu abordarea noastră în ceea ce privește furnizarea responsabilă, vrem să determinăm o creștere sustenabilă prin promovarea principiilor dezvoltării durabile de-a lungul lanțului valoric – în beneficiul oamenilor și al planetei. Din acest motiv, menținem un dialog intens și colaborăm cu furnizorii pentru promovarea practicilor sustenabile și respectarea drepturilor omului. Misiunea noastră este să mergem dincolo de aspectele de conformitate (compliance) și să generăm impact și schimbare de-a lungul întregului lanț valoric, generând valoare sustenabilă pentru clienți.

Strategia noastră 100% furnizare responsabilă (Responsible Sourcing) subliniază interesul nostru pentru atingerea a 100% decizii de furnizare responsabilă la nivel global, în toate regiunile, diviziile și grupurile de materiale. Cadrul strategic este construit pe temelia solidă a managementului de risc alături de aspecte de conformitate (compliance). Reflectă aspectele fundamentale ale strategiei Henkel de creștere cu scop („Purposeful Growth”) în paralel cu punerea celor trei domenii-cheie – climate-positive, economie circulară și progres social – în centrul agendei noastre pentru furnizare responsabilă. Contribuția noastră la aceste domenii-cheie este facilitată de cele patru premise strategice – colaborare, transformare, inovație și responsabilizare/empowerment care ne ghidează în atingerea obiectivului nostru – 100% responsible sourcing (furnizare responsabilă).

În imagine - Bertrand Conquéret, Președinte Global Supply Chain Henkel și Corporate Senior Vice President Purchasing

   

În cadrul departamentului de aprovizionare, ne aducem contribuția la implementarea agendei strategiei Henkel de creștere cu scop ( Purposeful Growth) și atingerii obiectivului nostru – 100% furnizare responsabilă).

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Procesul de furnizare responsabilă

"Procesul nostru de aprovizionare responsabilă" în șase etape este un element central central al abordării noastre strategice de gestionare a riscurilor și de conformitate, care se concentrează pe identificarea riscurilor și definirea măsurilor adecvate pentru minimizarea riscurilor. Pe baza evaluării performanței de sustenabilitate a furnizorilor noștri, folosim transparența rezultată pentru a sprijini cumpărătorii noștri în colaborarea cu furnizorii pentru a îmbunătăți continuu performanța de sustenabilitate a furnizorilor noștri. Aceste procese de îmbunătățire continuă se bazează în primul rând pe transferul de cunoștințe și consolidarea competențelor în ceea ce privește optimizarea proceselor, eficiența resurselor și standardele sociale și de mediu. Acest proces este o parte integrantă a tuturor activităților noastre de achiziție.

Pasul 1: Verificare preliminară și evaluarea riscului

Această abordare a evaluării riscurilor de sustenabilitate în lanțul de aprovizionare face parte din sistemul de gestionare a riscurilor la nivel de grup. Evaluăm potențialul de risc la nivel regional și național, precum și la nivelul lanțului valoric, inclusiv riscurile specifice industriei. În acest sens, ne concentrăm asupra țărilor identificate de instituțiile internaționale ca fiind asociate cu niveluri ridicate de riscuri de sustenabilitate. Evaluarea include criterii legate de drepturile omului, mediu și corupție.

Cel mai bun exemplu recent de risc (din punct de vedere al sustenabilității) asociat unei țări - provinciile estice ale Republicii Democratice Congo, acolo unde diverse grupări au profitat din exploatările miniere și au contribuit, în același timp, la violențe și războare în regiune.Cele patru minerale extrase din estul R.D.Congo și țările învecinate cu aceasta sunt denumite ‘minerale conflictuale’ și includ Columbite-tantalite (minereu de tantalum), Cassiterite (minereu de tin), Wolframite (sursă de tungsten) și aur, folosit în producția finală de metale Tantalum, Tin, Tungsten și aur, cunoscut și ca 3TGs.

Lanțurile de aprovizionare fără conflicte sunt o parte integrantă a politicii noastre de aprovizionare responsabilă, în conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară pentru lanțuri de aprovizionare responsabile cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, efectuăm diligența necesară adecvată în cadrul lanțului de aprovizionare. Solicităm furnizorilor noștri să respecte cerințele cadrelor juridice aplicabile privind minereurile din zone de conflict (inclusiv, dar fără a se limita la Orientările OCDE privind diligența necesară, Regulamentul UE și Legea Dodd-Frank). Furnizorii trebuie să furnizeze dovezi documentare că toate materialele pe care le obțin sunt lipsite de conflicte. Deoarece Henkel nu are o relație de afaceri directă cu topitoriile, ne așteptăm ca furnizorii noștri să se angajeze cu aceste topitorii pe o bază verificată fără conflicte, cu cerința de a utiliza exclusiv Inițiativa privind mineralele responsabile (RMI) sau alte surse validate de inițiativa de afaceri recunoscută de OCDE.

Pasul 2: Onboarding

La începutul colaborării, fiecare furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța. Facem acest lucru pentru o parte semnificativă a volumului nostru de achiziții externe folosind o metodologie de evaluare dezvoltată de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Mai mult, în 2021, am introdus soluția software-as-a-service IntegrityNext pentru furnizorii cu volume mai mici de achiziții. Această soluție software se bazează pe un chestionar compact de autoevaluare privind performanța și riscurile legate de durabilitate.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 3: Evaluări inițiale/Audit

La începutul colaborării, fiecare furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța. Facem acest lucru pentru o parte semnificativă a volumului nostru de achiziții externe folosind o metodologie de evaluare dezvoltată de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Mai mult, în 2021, am introdus soluția software-as-a-service IntegrityNext pentru furnizorii cu volume mai mici de achiziții. Această soluție software se bazează pe un chestionar compact de autoevaluare privind performanța și riscurile legate de durabilitate.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 4: Analizarea datelor

Experții externi în sustenabilitate, împreună cu responsabilii pentru acel furnizor din echipa Achiziții, analizează rezultatele auditului sau rezultatele chestionarelor de auto-evaluare pentru a identifica deficiențele din punct de vedere al sustenabilității, alături de zonele unde sunt necesare îmbunătățiri. În același timp, furnizorii sunt alocați către diferite clase de risc sustenabil. Un proces standardizat care urmează după evaluare sau audit se asigură că furnizorii implementează acțiunile corective indicate. Nerespectarea repetată a acestora determină încetarea relațiilor contractuale cu respectivul furnizor.

Pasul 5: Inițierea acțiunilor corective

Independent de rezultatele auditului sau evaluării, cerem furnizorilor evaluați să întocmească un Plan de Acțiuni
Corective și să implementeze îmbunătățirile recomandate. Monitorizăm progresul făcut în implementarea acestui Plan de Actiuni împreună cu furnizorul în perioada de timp disponibilă până la reevaluare sau re-audit.

Pasul 6: Reevaluare/Re-Audit

Folosim reevaluări și re-audituri recurente pentru monitorizarea progresului făcut de respectivul furnizor și pentru a ne asigura că există o buclă de control permanent în procesul de evaluare, analiză și luarea de măsuri corective. Comunicăm transparent rezultatele, în timp real, prin platforme digitale.

Pasul 1: Verificare preliminară și evaluarea riscului

Această abordare a evaluării riscurilor de sustenabilitate în lanțul de aprovizionare face parte din sistemul de gestionare a riscurilor la nivel de grup. Evaluăm potențialul de risc la nivel regional și național, precum și la nivelul lanțului valoric, inclusiv riscurile specifice industriei. În acest sens, ne concentrăm asupra țărilor identificate de instituțiile internaționale ca fiind asociate cu niveluri ridicate de riscuri de sustenabilitate. Evaluarea include criterii legate de drepturile omului, mediu și corupție.

Cel mai bun exemplu recent de risc (din punct de vedere al sustenabilității) asociat unei țări - provinciile estice ale Republicii Democratice Congo, acolo unde diverse grupări au profitat din exploatările miniere și au contribuit, în același timp, la violențe și războare în regiune.Cele patru minerale extrase din estul R.D.Congo și țările învecinate cu aceasta sunt denumite ‘minerale conflictuale’ și includ Columbite-tantalite (minereu de tantalum), Cassiterite (minereu de tin), Wolframite (sursă de tungsten) și aur, folosit în producția finală de metale Tantalum, Tin, Tungsten și aur, cunoscut și ca 3TGs.

Lanțurile de aprovizionare fără conflicte sunt o parte integrantă a politicii noastre de aprovizionare responsabilă, în conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară pentru lanțuri de aprovizionare responsabile cu minereuri provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat, efectuăm diligența necesară adecvată în cadrul lanțului de aprovizionare. Solicităm furnizorilor noștri să respecte cerințele cadrelor juridice aplicabile privind minereurile din zone de conflict (inclusiv, dar fără a se limita la Orientările OCDE privind diligența necesară, Regulamentul UE și Legea Dodd-Frank). Furnizorii trebuie să furnizeze dovezi documentare că toate materialele pe care le obțin sunt lipsite de conflicte. Deoarece Henkel nu are o relație de afaceri directă cu topitoriile, ne așteptăm ca furnizorii noștri să se angajeze cu aceste topitorii pe o bază verificată fără conflicte, cu cerința de a utiliza exclusiv Inițiativa privind mineralele responsabile (RMI) sau alte surse validate de inițiativa de afaceri recunoscută de OCDE.

Pasul 2: Onboarding

La începutul colaborării, fiecare furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța. Facem acest lucru pentru o parte semnificativă a volumului nostru de achiziții externe folosind o metodologie de evaluare dezvoltată de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Mai mult, în 2021, am introdus soluția software-as-a-service IntegrityNext pentru furnizorii cu volume mai mici de achiziții. Această soluție software se bazează pe un chestionar compact de autoevaluare privind performanța și riscurile legate de durabilitate.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 3: Evaluări inițiale/Audit

La începutul colaborării, fiecare furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța. Facem acest lucru pentru o parte semnificativă a volumului nostru de achiziții externe folosind o metodologie de evaluare dezvoltată de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Mai mult, în 2021, am introdus soluția software-as-a-service IntegrityNext pentru furnizorii cu volume mai mici de achiziții. Această soluție software se bazează pe un chestionar compact de autoevaluare privind performanța și riscurile legate de durabilitate.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 4: Analizarea datelor

Experții externi în sustenabilitate, împreună cu responsabilii pentru acel furnizor din echipa Achiziții, analizează rezultatele auditului sau rezultatele chestionarelor de auto-evaluare pentru a identifica deficiențele din punct de vedere al sustenabilității, alături de zonele unde sunt necesare îmbunătățiri. În același timp, furnizorii sunt alocați către diferite clase de risc sustenabil. Un proces standardizat care urmează după evaluare sau audit se asigură că furnizorii implementează acțiunile corective indicate. Nerespectarea repetată a acestora determină încetarea relațiilor contractuale cu respectivul furnizor.

Pasul 5: Inițierea acțiunilor corective

Independent de rezultatele auditului sau evaluării, cerem furnizorilor evaluați să întocmească un Plan de Acțiuni
Corective și să implementeze îmbunătățirile recomandate. Monitorizăm progresul făcut în implementarea acestui Plan de Actiuni împreună cu furnizorul în perioada de timp disponibilă până la reevaluare sau re-audit.

Pasul 6: Reevaluare/Re-Audit

Folosim reevaluări și re-audituri recurente pentru monitorizarea progresului făcut de respectivul furnizor și pentru a ne asigura că există o buclă de control permanent în procesul de evaluare, analiză și luarea de măsuri corective. Comunicăm transparent rezultatele, în timp real, prin platforme digitale.

Together for a sustainable supply chain

În 2011, Henkel împreună cu alte cinci companii din industria chimică au fondat inițiativa “Together for Sustainability – Chemical Supply Chains for a Better World” (TfS), bazată pe principiile United Nations Global Compact și Responsible Care Initiative a International Council of Chemical Associations (ICCA). Ideea de bază este: “Un audit pentru unul, este un audit pentru toți!”. Țelul TfS este să armonizeze complexitatea din ce în ce mai mare a proceselor din zona supply chain management prin prisma sustenabilității și să optimizeze dialogul dintre partenerii globali. Mai mult decât atât, e nevoie de sinergii pentru ca resursele să poată fi folosite mai eficient și cu efort administrativ minim, nu doar între companiile membre ale TfS, ci și între partenerii acestora.

În centrul auditurilor și evaluărilor online ale inițiativei TfS se află ideea centrală: "Un audit pentru unul este un audit pentru toți!". În acest caz, furnizorii trebuie să fie supuși unei singure evaluări sau unui audit. Auditurile sunt efectuate de o serie de societăți independente de audit selectate. Pentru evaluările online, TfS colaborează cu EcoVadis, specialist în evaluarea performanței sustenabilității. Performanța este evaluată în domeniile managementului, mediului, sănătății și siguranței, muncii și drepturilor omului și problemelor de guvernanță corporativă etică. În 2022, TfS a avut un grup de aproximativ 14.270 de evaluări și audituri active ale TfS. În același an, aproximativ 2.800 de furnizori Henkel au fost supuși unei evaluări sau unui audit TfS. Inițiativa TfS a crescut puternic în ultimii ani și este formată din membri care operează companii chimice la nivel internațional.

În 2022, elementele de bază originale ale inițiativei TfS, auditurile TfS și evaluările online, au fost extinse prin adăugarea a două elemente-cheie: A fost lansat un ghid privind amprenta de carbon a produselor din domeniul de aplicare 3 (PCF) pentru industria chimică. Noua orientare consolidează abordările existente de calcul PCF în ceea ce privește specificul industriei chimice și permite întreprinderilor și clienților industriali, precum și consumatorilor să stabilească o comparabilitate directă și o evaluare a impactului produselor asupra climei în viitor. Inițiativa TfS a lansat, de asemenea, o platformă centrală de învățare gratuită, Academia TfS, pentru toate companiile membre și furnizorii lor afiliați. Academia este o platformă personalizată de învățare și dezvoltare axată pe probleme de sustenabilitate în lanțul de aprovizionare. Acesta este conceput pentru a oferi angajaților companiilor membre TfS și furnizorilor acestora o educație continuă pe teme cheie de sustenabilitate.

În septembrie 2020, TfS a lansat noul său cadru strategic “TfS Grow&Deliver” (Crește & Livrează). Aceasta se bazează pe realizările anterioare și va pivota TfS de la o organizație bazată pe inițiative de evaluare și măsurare către o comunitate globală cu impact real, tangibil. Membrii TfS vor continua să promoveze standarde ridicate, dar și să îmbunătățească informațiile și datele culese prin evaluări și audit-uri. Aceasta va ajuta TfS să pregătească furnizorii pentru subiecte și zone care oferă cel mai mare impact potențial pentru sustenabilitate. TfS a decis să își lărgească activitatea pe piețele emergente precum China și India. O altă zonă de interes este reprezentată de acțiunile de colaborare, prin care TfS dorește să își extindă contribuția în domeniul sustenabilității. Apoi grija pentru comunitatea TfS este o altă direcție prin care TfS își va atinge obiectivele.