Responsible Sourcing

Lanțul de furnizare-aprovizionare (supply chain) al unei companii reprezintă o resursă extrem de importantă – colaborarea între companii, în fiecare etapă a lanțului, poate oferi oportunități de minimizare a impactului total asupra mediului și de maximizare a impactuuil social total. La Henkel, lanțul nostru global include parteneri din peste 120 țări. Împreună, vrem să generăm progres către 100% furnizare responsabilă (responsible sourcing).

În imagine - Bertrand Conquéret, Președinte Global Supply Chain Henkel și Corporate Senior Vice President Purchasing

   

În cadrul departamentului de aprovizionare, ne aducem contribuția la implementarea agendei strategiei Henkel de creștere cu scop ( Purposeful Growth) și atingerii obiectivului nostru – 100% furnizare responsabilă).

100% Responsible Sourcing at Henkel (1) - Thumbnail

Procesul de furnizare responsabilă

Procesul nostru de furnizare responsabilă (“Responsible Sourcing Process”) în șase faze este un element central al evaluării furnizorilor. Se bazează pe două aspecte principale: primul - ne asigurăm că furnizorii se conformează standardelor noastre de sustenabilitate. Al doilea aspect - vrem să colaborăm cu furnizorii și partenerii noștri strategici pentru îmbunătățirea continuă a standardelor de sustenabilitate în lanțul valoric – de exemplu, prin transferul de cunoștințe și educație continuă pe tema optimizării proceselor, eficienței resurselor și standarde de mediu și sociale. Acest proces este parte integrantă din activitățile de achiziții la nivel global și este implementată în toate regiunile, toate diviziile și toate grupele de materiale. Derulăm acest proces la începutul colaborării cu un furnizor, dar și în mod constant, cu partenerii existenți.

Pasul 1: Verificare preliminară și evaluarea riscului

Henkel folosește un sistem de avertizare a riscului în domeniul sustenabilității pe piața globală a achizițiilor. Începem cu evaluarea riscului potențial al unei regiuni sau țări. Ne concentrăm asupra acelor țări identificate de către instituțiile internaționale ca fiind asociate cu un risc ridicat în domeniul sustenabilității. Evaluarea include criteriile “drepturile omului,” “corupție” și “cadrul juridico-legislativ” alături de riscuri legate de lanțul valoric. Aceasta are legătură cu industriile sau sectoarele care credem că ar prezenta un risc pentru sustenabilitatea companiei. Aceasta ne ajută să identificăm țări și piețe de desfacere care necesită o abordare mai precaută.

Cel mai bun exemplu recent de risc (din punct de vedere al sustenabilității) asociat unei țări - provinciile estice ale Republicii Democratice Congo, acolo unde diverse grupări au profitat din exploatările miniere și au contribuit, în același timp, la violențe și războare în regiune.

Cele patru minerale extrase din estul R.D.Congo și țările învecinate cu aceasta sunt denumite ‘minerale conflictuale’ și includ Columbite-tantalite (minereu de tantalum), Cassiterite (minereu de tin), Wolframite (sursă de tungsten) și aur, folosit în producția finală de metale Tantalum, Tin, Tungsten și aur, cunoscut și ca 3TGs.

Deoarece este dificil de știut dacă sursa unui anumit material sau materie primă provine dintr-un loc care nu respectă drepturile omului, cerem în fiecare an furnizorilor direcți de metale să ne pună la dispoziție atestate și documente explicative că nu au achiziționat sau produs acele metale în contexte dificile.

Pasul 2: Onboarding

Rezultatele evaluării preliminare și evaluării riscului sunt apoi înglobate în procesul de introducere a furnizorilor. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să ia cunoștință despre Codul de Conduită al Furnizorilor (Supplier Code of Conduct) și Responsible Sourcing Policy. Faza onboarding este ancorată în sistemul global de înregistrare și oferă un sumar standardizat al cerințelor noastre în ceea ce privește sustenabilitatea.

Pasul 3: Evaluări inițiale/Audit

La începutul colaborării, fiecare nou furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța sa sustenabilă. Evaluarea folosește chestionare dezvoltate de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 4: Analizarea datelor

Experții externi în sustenabilitate, împreună cu responsabilii pentru acel furnizor din echipa Achiziții, analizează rezultatele auditului sau rezultatele chestionarelor de auto-evaluare pentru a identifica deficiențele din punct de vedere al sustenabilității, alături de zonele unde sunt necesare îmbunătățiri. În același timp, furnizorii sunt alocați către diferite clase de risc sustenabil. Un proces standardizat care urmează după evaluare sau audit se asigură că furnizorii implementează acțiunile corective indicate. Nerespectarea repetată a acestora determină încetarea relațiilor contractuale cu respectivul furnizor.

Pasul 5: Inițierea acțiunilor corective

Independent de rezultatele auditului sau evaluării, cerem furnizorilor evaluați să întocmească un Plan de Acțiuni
Corective și să implementeze îmbunătățirile recomandate. Monitorizăm progresul făcut în implementarea acestui Plan de Actiuni împreună cu furnizorul în perioada de timp disponibilă până la reevaluare sau re-audit.

Pasul 6: Reevaluare/Re-Audit

Folosim reevaluări și re-audituri recurente pentru monitorizarea progresului făcut de respectivul furnizor și pentru a ne asigura că există o buclă de control permanent în procesul de evaluare, analiză și luarea de măsuri corective. Comunicăm transparent rezultatele, în timp real, prin platforme digitale.

Pasul 1: Verificare preliminară și evaluarea riscului

Henkel folosește un sistem de avertizare a riscului în domeniul sustenabilității pe piața globală a achizițiilor. Începem cu evaluarea riscului potențial al unei regiuni sau țări. Ne concentrăm asupra acelor țări identificate de către instituțiile internaționale ca fiind asociate cu un risc ridicat în domeniul sustenabilității. Evaluarea include criteriile “drepturile omului,” “corupție” și “cadrul juridico-legislativ” alături de riscuri legate de lanțul valoric. Aceasta are legătură cu industriile sau sectoarele care credem că ar prezenta un risc pentru sustenabilitatea companiei. Aceasta ne ajută să identificăm țări și piețe de desfacere care necesită o abordare mai precaută.

Cel mai bun exemplu recent de risc (din punct de vedere al sustenabilității) asociat unei țări - provinciile estice ale Republicii Democratice Congo, acolo unde diverse grupări au profitat din exploatările miniere și au contribuit, în același timp, la violențe și războare în regiune.

Cele patru minerale extrase din estul R.D.Congo și țările învecinate cu aceasta sunt denumite ‘minerale conflictuale’ și includ Columbite-tantalite (minereu de tantalum), Cassiterite (minereu de tin), Wolframite (sursă de tungsten) și aur, folosit în producția finală de metale Tantalum, Tin, Tungsten și aur, cunoscut și ca 3TGs.

Deoarece este dificil de știut dacă sursa unui anumit material sau materie primă provine dintr-un loc care nu respectă drepturile omului, cerem în fiecare an furnizorilor direcți de metale să ne pună la dispoziție atestate și documente explicative că nu au achiziționat sau produs acele metale în contexte dificile.

Pasul 2: Onboarding

Rezultatele evaluării preliminare și evaluării riscului sunt apoi înglobate în procesul de introducere a furnizorilor. Ne așteptăm ca furnizorii noștri să ia cunoștință despre Codul de Conduită al Furnizorilor (Supplier Code of Conduct) și Responsible Sourcing Policy. Faza onboarding este ancorată în sistemul global de înregistrare și oferă un sumar standardizat al cerințelor noastre în ceea ce privește sustenabilitatea.

Pasul 3: Evaluări inițiale/Audit

La începutul colaborării, fiecare nou furnizor este rugat să furnizeze rezultatele/ performanțele sale în domeniul sustenabilității, sau să parcurgă o auto-evaluare care oferă transparență despre performanța sa sustenabilă. Evaluarea folosește chestionare dezvoltate de EcoVadis, o companie independentă, expert în evaluarea sustenabilității. Aceste chestionare vizează așteptările din zonele siguranță, sănătate, mediu, calitate, drepturile omului, stadarde angajați și anti-corupție.

Furnizorii selectați intră într-un audit inițial ca alternativă la chestionarele de auto-evaluare. În acest proces, Henkel lucrează împreună cu firme independente de audit pentru verificarea aspectelor compliance cu standardele definite în audit-uri. Aceste audit-uri constau din inspecții la locații (de ex., locațiile de producție) și includ atât verificarea fabricilor cât și discuții cu angajații de la diverse nivele ierarhice.

Pasul 4: Analizarea datelor

Experții externi în sustenabilitate, împreună cu responsabilii pentru acel furnizor din echipa Achiziții, analizează rezultatele auditului sau rezultatele chestionarelor de auto-evaluare pentru a identifica deficiențele din punct de vedere al sustenabilității, alături de zonele unde sunt necesare îmbunătățiri. În același timp, furnizorii sunt alocați către diferite clase de risc sustenabil. Un proces standardizat care urmează după evaluare sau audit se asigură că furnizorii implementează acțiunile corective indicate. Nerespectarea repetată a acestora determină încetarea relațiilor contractuale cu respectivul furnizor.

Pasul 5: Inițierea acțiunilor corective

Independent de rezultatele auditului sau evaluării, cerem furnizorilor evaluați să întocmească un Plan de Acțiuni
Corective și să implementeze îmbunătățirile recomandate. Monitorizăm progresul făcut în implementarea acestui Plan de Actiuni împreună cu furnizorul în perioada de timp disponibilă până la reevaluare sau re-audit.

Pasul 6: Reevaluare/Re-Audit

Folosim reevaluări și re-audituri recurente pentru monitorizarea progresului făcut de respectivul furnizor și pentru a ne asigura că există o buclă de control permanent în procesul de evaluare, analiză și luarea de măsuri corective. Comunicăm transparent rezultatele, în timp real, prin platforme digitale.