Siguranța produselor

Clienții și consumatorii pot fi siguri că produsele noastre sunt sigure atunci când ele sunt folosite conform recomandărilor.

Henkel depune eforturi mari pentru garantarea siguranței produselor pentru populație și mediu. Considerăm acest aspect ca fiind esențial pentru felul în care ne derulăm activitatea în mod etic și legal și un element important pentru obținerea și menținerea încrederii în produsele și mărcile noastre. Materiile prime și produsele finite sunt subiectul unor intense testări și evaluări înainte de lansarea lor pe piață. Testele și evaluările se bazează pe metode recunoscute științific ceea ce asigură un nivel ridicat de siguranță al produselor în fazele de producție, uz/folosire și aruncare, după folosire. În plus, derulăm evaluări de siguranță pentru produse și tehnologii noi. Aceste evaluări reprezintă baza pentru determinarea măsurilor necesare de siguranță, pe care le actualizăm de câte ori este necesar, atunci când primim noi date științifice. Avem echipe de experți în toată lumea, care testează și verifică riguros gradul de siguranță al produselor încă din faza de dezvoltare a acestora.

Pentru evaluările siguranței produselor, experții verifică pentru început dacă ingredientele respectivului produs pot prezenta pericol pentru sănătatea oamenilor sau a mediului. Următorul pas îl reprezintă analiza expunerii, de ex. cât de expuși pot fi oamenii sau mediul la aceste substanțe. Analiza este importantă deoarece, în majoritatea cazurilor, pericolul apare după expunerea la o anumită cantitate sau concentrație dintr-o anumită substanță. Rezultatele fazei doi de evaluare sunt apoi combinate într-o evaluare de ansamblu. Numai cu această imagine de ansamblu, experții noștri pot emite recomandări referitoare la siguranța unui anumit produs, în condițiile utilizării sale.

În ceea ce privește substanțele care pot fi periculoase am stabilit ca acestea nu pot fi folosite deloc pentru anumite aplicații specifice. Pentru alte substanțe, am introdus restricții interne fiind astfel mai precauți decât cere cadrul legislativ. În alte situații, ne străduim să îmbunătățim în continuare compatibilitatea în ceea ce privește sănătatea prin dezvoltarea unor ingrediente alternative. Un bun exemplu în acest sens îl constituie trecerea de la formule pe bază de solvent, la formule pe bază de apă, pentru adezivii pentru consumatori și cei de contact.

Odată cu evaluarea tuturor substanțelor componente, experții mai realizează o altă evaluare a siguranței uitându-se de data aceasta la formula generală a produsului. Sunt analizate proprietățile fiecărui element constitutiv, concentrația acestora în produs și condițiile în care va fi folosit respectivul produs. În plus, produsele destinate consumului în contact direct cu pielea umană sunt evaluate, cu mare atenție, și din punct de vedere dermatologic. Rezultatele acestor evaluări reprezintă apoi baza pentru formularea recomandărilor, a măsurilor de protecție și prevenție, pentru folosirea în siguranță a respectivului produs. Sigur, aici există iar o diferențiere între produsele care vor fi folosite de către consumatori și cele care vor fi folosite de către profesioniștii din diverse industrii - de la diverse opțiuni de ambalare și design, până la instrucțiuni detaliate, măsuri de precauție și restricții în faza de utlizare.

Un alt element al siguranței produselor este reprezentat de continua monitorizare a produselor pe piață. Astfel, experții noștri înglobează constant informațiile primite din piață în evaluările lor.

În alegerea și folosirea substanțelor umărim discuțiile din spațiul public despre siguranța substanțelor chimice din formulele produselor adresate consumatorilor. Observăm frecvent faptul că oamenii de știință și publicul larg au opinii extrem de diferite asupra riscului presupus de acestea, cauzele fiind multiple.

Am observat că se face o legătură directă între pericolul potențial al unei substanțe asupra oamenilor și mediului, fără a se lua însă în calcul și gradul de expunere la acea substanță. De aceea credem cu tărie că trebuie făcută o diferență între pericol și risc și este esențial să ne asigurăm că evaluarea siguranței ingredientelor din formula produselor reflectă realitatea.

În prezent există o controversă legată de impactul anumitor ingrediente asupra sistemului endocrin. Deși o substanță endocrină activă poate avea efecte asemănătoare hormonilor, acest lucru nu implică neapărat efecte negative asupra sănătății umane. Acest lucru este demonstrat de multe ingrediente din alimente, produsele din soia sau berea, care prezintă o activitate endocrină slabă, dar nu produc efecte adverse. Conform celor mai recente studii științifice, utilizarea substanțelor care pot avea un potențial slab de acțiune endocrină, de exemplu în produsele cosmetice, nu constituie un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Indiferent de abordarea diferită, în general considerăm că orice discuție referitoare la ingrediente reprezintă un bun motiv pentru revizuirea bazei științifice de date, folosite pentru evaluare. În cazul în care există rezerve serioase cu privire la validitatea unor date științifice despre siguranța produselor, fie evităm complet folosirea acelei substanțe, fie restrângem folosirea ei la strictul necesar pentru a ne atinge obiectivele de siguranță.

În cazul în care clienții și consumatorii au întrebări despre produse sau au folosit eronat produsul, în ciuda recomandărilor și instrucțiunilor de pe ambalaj, ne pot contacta.