Responsible Sourcing

Cu expertiza noastră în domeniul responsible sourcing, ne propunem să generăm o creștere cu scop (purposeful growth) prin promovarea sustenabilității în zona supply chain – în beneficiul oamenilor și al planetei.

Lanțurile globale de furnizare și aprovizionare sunt extrem de complexe – materiile prime sunt de cele mai multe ori oferite de companii diferite și călătoresc distanțe lungi înainte de a ajunge la destinație. Aceasta este o provocare pentru companiile care încearcă să își îmbunătățească performanța în sustenabilitate, cu fiecare pas și în fiecare etapă.

Pentru coordonarea acestor lanțuri globale complexe de furnizare și aprovizionare noi, la Henkel, am creat un sistem holistic de supply chain management. Împreună cu partenerii noștri, dezvoltăm, și în continuare, procesele prin colaborare.

Așteptări de la furnizori

Avem aceleași așteptări de la toți furnizorii și partenerii noștri, la nivel global. Ne așteptăm ca aceștia să își deruleze activitatea în mod consistent și cu respectarea cerințelor noastre în ceea ce privește sustenabilitatea. În alegerea și colaborarea cu partenerii noștri, luăm în calcul pe lângă aspectele comerciale și indicatorii operaționali și performanța acestora în domeniile siguranță, sănătate, mediu, standarde sociale și etică în afaceri. Toate acestea sunt prevăzute în standardul nostru global de achiziții (corporate purchasing standards) și Safety, Health and Environmental Protection (SHE) Standards formulate în anul 1997, fapt ce confirmă angajamentul nostru pentru asumarea responsabilității de-a lungul lanțului valoric. La acestea se adaugă și Responsible Sourcing Policy. Obiectivul nostru este sa ajungem la 100% Responsible Sourcing, la nivel global, pentru toate regiunile, diviziile și categoriile de materiale.

Coduri pentru Furnizori

Compliance cross-sector Code of Conduct of the German Association of Materials Management, Purchasing, and Logistics (BME) este obligatoriu pentru furnizorii noștri la nivel global. Henkel s-a alăturat BME în 2009, și codul său este bazat pe zece principii ale United Nations Global Compact și, prin urmare, aplicabile la nivel global. Pe lângă Responsible Sourcing Policy, Codul BME servește ca bază pentru relații contractuale cu partenerii strategici, care fie au recunoscut codurile BME cross-sector – și, implicit, principiile Global Compact – fie și-au creat un cod de conduită propriu, similar cu cel global.

Cooperarea cu furnizorii și partenerii strategici

Adițional, colaborăm intens cu partenerii strategici pentru a asigura achiziția de materii prime sustenabile. Dorim să generăm o schimbare în bine la nivel lanțului valoric, prin proiecte comune pentru optimizarea proceselor, eficiența resurselor, inovații, protecția mediului și standarde sociale. Mai mult, în ultimii opt ani, Henkel a avut onoarea să beneficieze de inovațiile sustenabile ale furnizorilor săi.

Compania este implicată, de asemenea, de mult timp în dialogul permanent cu cei mai importanți parteneri strategici pe tema inovațiilor sustenabile și supply chain responsabil. Dialogul este centrat asupra definirii și implementării unui plan comun pentru atingerea obiectivelor sustenabile Henkel pentru 2025 și după.

Ne dorim să existe transparență atunci când vine vorba despre performanța în sustenabilitate a furnizorilor direcți și programe de “responsible sourcing” implementate de către aceștia în amontele lanțului de furnizare, după nivelul doi.
Pentru atingerea obiectivului Henkel pe termen lung, de a deveni climate-positive, solicităm funizorilor transparență în ceea ce privește valorile emisiilor produselor din portofoliul lor. Apoi, ne așteptăm ca aceștia să își aducă contribuția la reducerea emisiilor de CO2 de-a lungul propriilor lanțuri de furnizare în acord cu obiectivul (fundamentat științific) referitor la emisiile Scope 3.

Elementul central al managementului de risc strategic și conformitate (compliance) este procesul nostru “Responsible Sourcing”, în șase pași, creat pentru evaluarea performanței sustenabile a furnizorilor noștri. Prin acest proces ne susținem furnizorii în îmbunătățirea propriei lor contribuții la sustenabilitatea lanțului prin colaborare și cooperare – de exemplu, prin transferul de cunoștințe și educarea continuă în optimizarea proceselor, eficiența resurselor, mediu și standarde sociale.

Responsible Sourcing Process este parte integrantă din activitatea de achiziții și se aplică atât la debutul fiecărei colaborări, cât și în ciclurile repetate de review, analiză și îmbunătățire continuă a performanței furnizorilor existenți. Prin folosirea acestui proces pentru auditul și evaluarea performanței furnizorilor în sustenabilitate, acoperim circa 91% din volumul achizițiilor din zonele ambalaje, materii prime și contracte de producție, manufacturare.

Henkel folosește un sistem de avertizare a riscului în domeniul sustenabilității pe piața globală a achizițiilor. Începem cu evaluarea riscului potențial a unei regiuni sau țări. Ne concentrăm asupra acelor țări identificate de către instituțiile internaționale ca fiind asociate cu un risc ridicat în domeniul sustenabilității. Evaluarea include criteriile “drepturile omului,” “corupție” și “cadrul juridico-legislativ” alături de riscuri legate de lanțul valoric. Aceasta are legătură cu industriile sau sectoarele care credem că ar prezenta un risc pentru sustenabilitatea companiei. Aceasta ne ajută să identificăm țări și piețe de desfacere care necesită o abordare mai precaută.

Cel mai bun exemplu recent de risc (din punct de vedere al sustenabilității) asociat unei țări - provinciile estice ale Republicii Democratice Congo, acolo unde diverse grupări au profitat din exploatările miniere și au contribuit, în același timp, la violențe și războare în regiune.

Cele patru minerale extrase din estul R.D.Congo și țările învecinate cu aceasta sunt denumite ‘minerale conflictuale’ și includ Columbite-tantalite (minereu de tantalum), Cassiterite (minereu de tin), Wolframite (sursă de tungsten) și aur, folosit în producția finală de metale Tantalum, Tin, Tungsten și aur, cunoscut și ca 3TGs.

Deoarece este dificil de știut dacă sursa unui anumit material sau materie primă provine dintr-un loc care nu respectă drepturile omului, cerem în fiecare an furnizorilor direcți de metale să ne pună la dispoziție atestate și documente explicative că nu au achiziționat sau produs acele metale în contexte dificile.

Together for a sustainable supply chain

În 2011, Henkel împreună cu alte cinci companii din industria chimică au fondat inițiativa “Together for Sustainability – Chemical Supply Chains for a Better World” (TfS), bazată pe principiile United Nations Global Compact și Responsible Care Initiative a International Council of Chemical Associations (ICCA). Ideea de bază este: “Un audit pentru unul, este un audit pentru toți!”. Țelul TfS este să armonizeze complexitatea din ce în ce mai mare a proceselor de management din zona supply chain, prin prisma sustenabilității și să optimizeze dialogul dintre partenerii globali. Mai mult decât atât, e nevoie de sinergii pentru ca resursele să poată fi folosite mai eficient și cu efort administrativ minim, nu doar între companiile membre ale TfS, ci și între partenerii acestora.

De la înființarea TfS, au fost derulate aproximativ 16.000 evaluări și audit-uri. Performanța este evaluată în zonele management, mediu, sănătate și siguranță, condiții de muncă și drepturile omului, conduită etică și corporate governance. Inițiativa TfS s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, având în prezent 30 membri care însumează investiții de peste 228 miliarde euro (status: martie 2021).

În septembrie 2020, TfS a lansat noul său cadru strategic “TfS Grow&Deliver” (Crește & Livrează). Aceasta se bazează pe realizările anterioare și va pivota TfS de la o organizație bazată pe inițiative de evaluare și măsurare către o comunitate globală cu impact real, tangibil. Membrii TfS vor continua să promoveze standarde ridicate, dar și să îmbunătățească informațiile și datele culese prin evaluări și audit-uri. Aceasta va ajuta TfS să pregătească furnizorii pentru subiecte și zone care oferă cel mai mare impact potențial pentru sustenabilitate. TfS a decis să își lărgească activitatea pe piețele emergente precum China și India. O altă zonă de interes este reprezentată de acțiunile de colaborare, prin care TfS dorește să își extindă contribuția în domeniul sustenabilității. Apoi grija pentru comunitatea TfS este o altă direcție prin care TfS își va atinge obiectivele stabilite.
Începând cu luna mai 2019, Bertrand Conquéret, Chief Procurement Officer (CPO) al companiei Henkel, a fost desemnat Președinte al inițiativei TfS. Aceasta a jucat un rol-cheie în dezvoltarea noii strategii “Grow&Deliver” (Crește & Livrează).

Responsible Sourcing împreună cu partenerii noștri

Henkel este de asemenea membru al AIM-PROGRESS, un forum al companiilor din industria bunurilor de larg consum. Obiectivul acesteia este de a încuraja companiile membre să împărtășească experiența lor în domeniul “sustainable sourcing” și utilizarea sinergiilor. De asemenea, forumul este orientat și către organizarea de evenimente cu furnizori regionali pentru comunicarea și schimbul de informații și expertiză în domeniul CSR de-a lungul lanțului valoric.
Pentru că noi credem cu tărie în puterea multi-stakeholder management și inițiativelor cross-industry, Henkel este de asemenea membru fondator al “Action for Sustainable Derivatives” (ASD), ce vrea să aducă împreună companii din zona supply chain – ueli de palmier și derivate, pentru susținerea eforturilor de creștere a transparenței și de promovare a principiilor de compliance în acord cu NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), al cărui obiectiv îl constituie transformarea pozitivă a industriei uleiului de palmier.