Măsurarea și evaluarea impactului

Pentru evaluarea impactului operațiunilor, produselor și serviciilor noastre, am adoptat o abordare holistică de-a lungul întregului lanț valoric pentru comunicarea deciziilor noastre și pentru informarea tuturor grupurilor de interes.

Ne propunem să creăm valoare sustenabilă prin tot ceea ce facem – împreună cu angajații, partenerii și grupurile de interes. Ne asumăm responsabilitatea pentru siguranța și sănătatea angajaților, clienților și consumatorilor, protejarea mediului și a calității vieții din comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Din aceste motive avem o abordare holistică și evaluăm impactul operațiunilor, produselor și serviciilor de-a lungul întregului lanț valoric pentru comunicarea deciziilor noastre și pentru informarea tuturor grupurilor de interes.

Obiectivul nostru pe termen lung – triplarea valorii create versus amprentă (footprint), prin operațiunile, produsele și serviciile noastre – reflectă ambiția de a ne aduce contribuția la o lume în care populația trăiește bine în limitele resurselor planetei.

Vrem să înțelegem impactul pozitiv și negativ în acest context și să identificăm opțiunile pe baza datelor reale și a metodologiilor disponibile.

Baza pentru măsurarea impactului și contribuției la calitatea vieții oamenilor este reprezentată de obiectivele strategiei noastre de sustenabilitate și cele șase domenii de interes. Noi actualizăm în permanență rapoartele și sistemele de evaluare pentru a afla progresul nostru (în mod integrat) în ceea ce privește atingerea obiectivelor pe 20 de ani, pentru 2030. Și nu numai în ceea ce privește operațiunile directe ale companiei, ci întregul lanț valoric– de la furnizorii de materii prime și materiale până în faza de consum/folosire a produselor noastre și până la valoarea comună pe care o generăm în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Pentru aceasta, ne concentrăm atenția atât asupra datelor concrete cât și asupra aspectelor de ordin calitativ.

Am identificat impactul operațiunilor noastre, ca parte din analiza aspectelor materiale. Aceastea sunt centralizate în cele șase domenii-cheie care reflectă provocările din domeniul sustenabilității pentru operațiunile companiei.

Trei domenii-cheie dedicate generării de „mai multă valoare”:

  1. Progres social și o mai bună calitate a vieții
  2. Siguranță, sănătate și igienă
  3. Performanță – mai multă valoare pentru clienți și consumatori dar și pentru Henkel

Pe de altă parte, dorim să generăm o „amprentă redusă” În următoarele trei domenii:

  1. Consumul de energie și emisiile de carbon
  2. Resursele necesare și cantitatea de deșeuri
  3. Folosirea apei și a apei reziduale

Henkel folosește diverse metode de măsurare și evaluare pentru identificarea acțiunilor cu cel mai mare impact de-a lugul lanțului valoric. Având perspectiva întregului portofoliu, îmbunătățirea intrărilor de materii prime și materiale, alături de îmbunătățiri în faza de consum sunt extrem de importante pentru amprenta de carbon și de apă.

Henkel Sustainability#Master este un instrument de evaluare extrem de important, ce combină diverse modalități de măsurare a sustenabilității. Este bazat pe o matrice construită pe baza fazelor individuale ale ciclului de viață, la care se adaugă cele șase zone de interes ale companiei. Scopul este creșterea valorii produselor în paralel cu reducerea amprentei asupra mediului, totul integrat în procesul de inovare. Astfel, fiecare produs nou este analizat în mod sistematic, măsurat și evaluat.

Cuantificarea amprentei de carbon:

Amprenta de carbon – emisii de CO2 și alte gaze cu efect de seră – subiectul legat de mediu cel mai intens discutat la ora actuală. Reflectă o provocare globală și este un consens în ceea ce privește metodologia aplicată de către mediul academic, industrii, ONG-uri și autorități guvernamentale.

Emisiile proprii Henkel de CO2 sunt rezultatul generării și consumului de energie. Alte surse de emisii de COnu sunt relevante pentru operațiunile companiei, la fel și pentru emisiile de alte gaze cu efect de seră. Acestea reprezintă mai puțin 1% din emisiile Scope 1 și Scope 2. Calculăm emisiile Scope 3 de-a lungul lanțului valoric, unde cel mai mare impact îl are producția de materii prime și faza de consum, pentru produsele adresate consumatorilor și clienților.

Aspecte sociale

Prin strategia noastră de sustenabilitate dorim să contribuim la calitatea vieții, vrem ca oamenii să trăiască bine, în limita resurselor planetei. Aici îi includem și pe cei circa 53.000 angajați, la fel ca și toti cei atinși prin produsele și serviciile noastre, în fiecare zi, de-a lungul lanțului valoric. Am estimat că aproximativ 50 milioane persoane lucrează pentru furnizorii noștri direcți, în amontele lanțului valoric. Iar prin produsele și tehnologiile noastre, folosite în milioane de gospodării casnice și în procese industriale în fiecare zi, atingem circa 1- 2 miliarde de oameni. În acest context, am identificat cele mai relevante domenii pentru impactul social și anume: siguranță și sănătate și progres social.

Cuantificarea Sănătății și Siguranței (cca 53.000 angajați Henkel)

Siguranța ocupațională în cadrul companiei și de-a lungul lanțului valoric reprezintă o prioritate pentru Henkel. Rămânem concentrați asupra obiectivului pe termen lung - “zero accidente.” Obiectivul intermediar este să devenim cu 40% mai siguri per milioane ore lucrate (în 2020). Măsurăm acest obiectiv prin indicatorul “accidente ocupaționale per milioane ore lucrate”. Mai mult, încurajăm sănătatea și vitalitatea angajaților. Abordăm holistic aspectul sănătate la locul de muncă, având principii similare, în toate locațiile companiei la nivel global. În 2014, a fost făcut primul pas – am introdus primii indicatori ai protecției sănătății la nivel global, ca de exemplu disponibilitatea primului ajutor și îngrijire medicală de urgență, evaluări medicale periodice și monitorizarea numărului de îmbolnăviri ocupaționale. Toți acești indicatori sunt raportați trimestrial, în toate locațiile Henkel din întreaga lume.

Pentru evaluarea impactului de-a lungul lanțului valoric, aplicăm metodologia LCA pentru a compara sănătatea și siguranța a două produse. Cu toate acestea, a devenit clar că nu pot fi făcute estimări pentru evaluarea diferiților pași din lanțul valoric fără a lua în considerare circumstanțele specifice/ individuale, ca de ex. o anumită persoană, țară sau cadru legislativ.

Cuantificarea Progresului Social în lanțul valoric

Împreună cu partenerii noștri, ne dorim să îmbunătățim condițiile de muncă a peste 1 milion de persoane, în lanțul valoric, până în 2020. La baza eforturilor noastre stau Sustainable Sourcing Policy și “Together for Sustainability” (TfS) ce include 22 companii din industria chimică. Evaluările EcoVadis a performanței sustenabile a peste 12.000 furnizori derulată ca parte din inițiativa TfS și peste 1.000 rapoarte de audit ajută la monitorizarea progresului.

În plus, vrem să atingem 10 milioane de peroane prin programele noastre sociale și să ajutăm fete și femei să aibă un impact pozitiv, ca de exemplu, prin inițiativa “Million Chances” și, în același timp, să ajutăm 200.000 copii prin programele noastre educative.

Cu siguranță, o abordare solidă din punct de vedere științific și acceptabilă din punct de vedere etic pentru cuantificarea și evaluarea impactului pozitiv și negativ pe care îl au companiile asupra mediului și societății ar putea contribui la discutarea, compararea și gestionarea aspectelor externe. Aceasta ar putea sprijini o evaluare mai holistică a diferitelor aspecte, ar putea contribui la evaluarea riscurilor și a oportunităților și, astfel, la alocarea mai eficientă a resurselor financiare.

Cu toate acestea, este nevoie de un concept solid pentru evaluare, de o metodologie clară, de date corecte și prețuri relevante pentru monetizarea impactului.

Cea mai avansată discuție publică este pe tema “punerea unui preț pe carbon” – în completarea celorlalte taxe existente și mecanisme de piață, precum trading-ul de emisii. În funcție de sursă, prețurile și valorile variază semnificativ. În general, diverse surse (de ex. ZEW Global Carbon Pricing, Carbon Pricing Watch 2016 – World Bank Group / Ecofys, Social cost of carbon by Massachusetts Institute of Technology), estimează diferit impactul, nefiind concludente. În mod similar, estimarea pentru carbon variază, fie prin taxe energetice sau direct prin scheme de trading a emisiilor. În absența unui preț clar și reprezentativ, preferăm să oferim estimarea amprentei proprii de carbon și să îi lăsăm pe stakeholder-i să aleagă valoarea pe care o consideră potrivită pentru propria evaluare. Promovarea unui consum sustenabil care conservă resursele este un obiectiv important al strategiei de sustenabilitate, iar cheia o reprezintă produsele noastre. Ne dorim să economisim 50 milioane tone metrice de emisii de CO2 până în 2020 prin produsele noastre și să punem la dispoziția clienților și consumatorilor expertiza noastră.

Grafic care arată amprenta de CO₂ a operațiunilor Henkel 2018 și exemplifică modul de evaluare

Amprenta de CO₂ a operațiunilor Henkel 2018 - exemplifică modul de evaluare

Conceptul de evaluare a impactului este rezonabil doar dacă prețurile definite sunt reale și corecte și reflectă realitatea complexă. Realitatea presupune sezonalitatea, diferențele geografice care determină o distribuire inegală a resurselor, norme legislative și alte activități politice care nu permit prețuri corecte.

O mai mare provocare o prezintă evaluarea impactului social precum “wellbeing” (starea de bine). Actuala abordare este mai mult o estimare decât o metodologie corectă. Nu suntem convinși că folosind tehnici de evaluare non-market (de ex. dorința de plată sau evaluarea stării de bine/ wellbeing) pentru estimarea valorii monetare sau folosind date secundare de la grupuri de beneficiari este cea mai corectă și reală metodă de evaluare și raportare.

Prin urmare, datele folosite pentru monetizarea impactului nu sunt destul de corecte și reale, pentru a fi luate în considerare în procesul decizional.

Există un consens în societate și în mediul politic, că anumite lucruri nu pot fi evaluate și măsurate. Atunci când este vorba despre valoarea vieții, sau starea de sănătate, etc. în forma unui indicator “ani de viață ajustați în funcție de handicap"(“disability adjusted life years”), discuția se poartă la nivel etic.