Inovații de Produs

Produsele noastre ajută la detașarea/decuplarea calității vieții de consumul de resurse.

Începând cu anul 2008, aceste zone-cheie pentru sustenabilitate au fost ancorate sistemic în procesul de inovare al companiei. Aceasta înseamnă că, în orice moment, cercetătorii noștri pot demonstra avantajele proiectului în ceea ce privește performanța produsului, valoarea sa adăugată pentru clienți și consumatori și criterii sociale (“mai multă valoare”). De asemenea, trebuie să arate cum contribuie respectiva inovație la economia resurse de (mai putine resurse/ “amprentă redusă”). Pentru fiecare categorie de produs sau piață, examinăm unde putem evidenția câteva caracteristici ale produsului– compatibilitate, soluții de ambalare sau protecția mediului – folosind diverse etichete/ labels (protecția mediului), acolo unde este posibil.

Experții studiază ciclul complet de viață al produselor noastre, cu ajutorul analizelor privind ciclul de viață al acestora și experienței dobândite în domeniul sustenabilității. Doar în acest mod putem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre vor îmbunătăți, per total, profilul sustenabil al produselor. Cât se poate de devreme în faza de dezvoltare a produselor, evaluăm impactul asupra mediului, care va fi acesta, și în care fază (din ciclul de viață al produsului) se va produce. Pornind de la aceste rezultate putem lua măsuri de prevenire și le putem aplica, în mod eficient, acolo unde este cazul. Atunci când realizăm analizele ciclurilor de viață, folosim propriile date primare dar și date primite de la parteneri, colectate de către aceștia, de-a lungul lanțului valoric. Dacă aceste date nu sunt disponibile, ne bazăm pe date secundare, din baze de date despre cicluri de viață, valori medii ponderate și măsurători ale emisiilor. Pentru dezvoltarea de noi parametri și indicatori, colaborăm cu parteneri externi în domenii precum amprenta de carbon sau amprenta de apă. De asemenea, participăm la inițiative internaționale precum “The Sustainability Consortium” și Measurement Group a The Consumer Goods Forum.

Henkel Sustainability#Master este un instrument de evaluare extrem de important, ce combină diverse modalități de măsurare a  sustenabilității. Este bazat pe o matrice construită pe baza fazelor individuale ale ciclului de viață, la care se adaugă cele șase zone de interes ale companiei. Scopul este creșterea valorii produselor în paralel cu reducerea amprentei asupra mediului. Astfel, pot fi identificate punctele sensibile (Hot spots) pentru fiecare categorie de produs pe baza unor metode de măsurare științifică și au cea mai mare relevanță din punctul de vedere al sustenabilității – aceasta se aplică atât pentru dimensiunea “Valoare” cât și pentru “Amprentă”. Punctele sensibile identificate prin matrice pot fi folosite, de asemenea, pentru compararea profilului sustenabil al produselor sau proceselor – fapt ce ajută la pregătirea profilelor sustenabile pentru fiecare categorie de produs în parte. Cercetătorii Henkel folosesc aceste informații pentru îmbunătățirea continuă a proceselor de inovare și dezvoltare de noi produse.

Mărcile și tehnologiile noastre sunt  folosite de milioane de ori, în fiecare zi, în gospodării din întreaga lume și în procese industriale. De aceea, dorim să ne sporim contribuția la sustenabilitate acordând o mai mare atenție inovațiilor de pionierat. Pentru consolidarea rolului jucat de produsele noastre, am definit mărci și tehnologii care au mare potențial să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu sau a provocărilor sociale prin inovații spectaculoase sau prin implicarea clienților și a consumatorilor. Astfel, vom comunica mai activ cu clienții și consumatorii pentru a le demonstra felul în care mărcile și tehnologiile noastre contribuie la sustenabilitate, acolo unde consumatorii au un rol important, și să le arătăm cum pot folosi resursele disponibile cât mai eficient și cu costuri mai reduse.