Declarația privind protecția datelor 

1. Generalităţi

S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L., denumită în continuare Henkel, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de Henkel și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.
Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din site-urile web Henkel.

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: S.C. HENKEL ROMANIA S.R.L.

Adresa entității responsabile: Str. Ioniţă Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Bucureşti, România

Henkel utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către Henkel consimțământul său. Henkel stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, Henkel colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

Henkel stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, Henkel utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, Henkel șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) Henkel are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

3. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

Contact

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea soluţionării solicitării dumneavoastră.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu dvs., vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

5. Urmărirea site-urilor web

Webtrekk

Acest site web colectează și stochează date în scopuri de marketing și optimizare, utilizând o tehnologie a Webtrekk. Aceste date sunt stocate și prelucrate ulterior pe bază de profiluri de utilizatori anonime sau pseudonime (în funcție de tehnologia respectivă și de serviciul implicat). Aceste profiluri de utilizatori sunt stocate în module cookie sau în alte tehnologii similare, așa cum se prevede mai sus. Pe lângă datele colectate la accesarea site-ului web (așa cum se prevede mai sus), acestea pot include și informații privind site-ul web pe care îl utilizați pentru a ne vizita, site-urile web pe care le vizitați în timp ce vă aflați pe site-urile noastre și, după caz, termenii de căutare pe care i-ați utilizat pentru a găsi site-ul nostru.

În lipsa consimțământului explicit al utilizatorilor noștri, datele colectate prin tehnologiile Webtrekk nu sunt utilizate pentru a identifica personal un vizitator și nu sunt combinate cu alte date cu caracter personal despre utilizatorul respectiv.

În măsura în care aceste date trebuie să fie considerate date cu caracter personal, prelucrarea se bazează pe prevederi legale care o justifică pe motiv că (1) Henkel are interesul legitim ca site-ul web să fie adaptat necesităților utilizatorilor; sau că (2) datele sunt utilizate sub formă pseudonimizată în scopuri de marketing și de optimizare, iar utilizatorul nu s-a opus acestei utilizări.

Opunerea la colectarea datelor:

a) Vă puteți opune colectării și stocării datelor prin clic pe linkul de mai jos: Mă opun stocării datelor

Pentru a exclude controlul Webtrekk asupra acestui site web, s-a setat un modul opt-out cookie de renunțare. Modulul opt-out cookie este setat pentru domeniul denumit, pentru fiecare browser și computer. Prin urmare, dacă vizitați site-ul nostru la domiciliu și la serviciu sau cu browsere diferite, trebuie să refuzați stocarea datelor de pe fiecare dispozitiv sau browser.

b) Alternativ, puteți să vă opuneți stocării modulelor cookie și să preveniți stocarea lor cu o setare corespunzătoare din software-ul browserului dumneavoastră, însă dorim să vă avertizăm că este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile acestui site web.

Consultați mai multe informații despre urmărirea site-urilor web în politica privind protecția datelor a furnizorului nostru: Webtrekk Politica privind protecția datelor

6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

  • Dreptul de rectificare
  • Dreptul de ștergere
  • Dreptul de restricționare a prelucrării
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)

Dreptul de a se opune

În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al Henkel, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. Henkel va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care Henkel poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție în mod prioritar faţă de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați-ne prin e-mail la adresa: henkel.ro@henkel.com sau prin poștă la adresa HENKEL ROMANIA S.R.L., Str. Ionita Vornicul nr. 1-7, Sector 2 Bucureşti, România.

7. Utilizarea inserturilor din mediile sociale

În paginile noastre de internet sunt încorporate inserturi/plug-ins („inserturile”) din diferite rețele de socializare. Serviciile asociate sunt furnizate de companiile respective („furnizorii”). Acești furnizori sunt:

Facebook, operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Pentru prezentarea generală a butoanelor Twitter și a aspectului lor, accesați: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Instagram este furnizat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram“). Pentru prezentarea generală a inserturilor Instagram și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

LinkedIn este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA („LinkedIn”). Pentru prezentarea generală a inserturilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://developer.linkedin.com/plugins#

Pentru a îmbunătăţi nivelul de protecție a datelor dumneavoastră atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste inserturi sunt implementate ca „butoane cu dublu clic”. Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o pagină din site-ul nostru web care conține astfel de inserturi, nu sunteți conectat automat la serverele furnizorilor. Browserul va crea un link direct către serverele furnizorilor doar dacă activați aceste inserturi și permiteți astfel transmisia datelor. În acest caz, conținutul diverselor inserturi este transmis de către furnizorul respectiv direct în browserul dumneavoastră și este apoi afișat pe ecranul dumneavoastră.

Insertul comunică furnizorului care sunt paginile noastre de internet pe care le-ați accesat. Dacă, în timp ce vizitați site-ul nostru web, sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator pentru furnizorul respectiv, acesta poate să coreleze interesele dumneavoastră, adică informațiile pe care le accesați, cu contul dumneavoastră de utilizator. Atunci când utilizați oricare dintre funcțiile inserturilor (de exemplu, clic pe butonul „Like”, postarea unor comentarii), și aceste informații vor fi transmise de browser direct furnizorului, spre păstrare.

Puteți consulta mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către furnizori și despre drepturile și posibilitățile de care dispuneți pentru a vă proteja intimitatea în aceste circumstanțe accesând politicile privind protecția datelor/confidențialitatea ale furnizorilor:

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Twitter: https://twitter.com/privacy

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy